OECD: Úspešné reformy v Turecku

 

Krátka správa

V najnovšej analýze ekonomickej situácie v Turecku, zverejnenej 18. októbra 2006, chváli OECD silný ekonomický rast krajiny, ktorý bol dosiahnutý značným pokrokom v makroekonomickej stabilizácii a inštitucionálnych reformách. Podľa správy zohral kľúčovú úlohu v podpore reforiem proces rokovaní s EÚ.

Generálny tajomník OECD Angel Gurría gratuloval Turecku k „výnimočným ekonomickým výsledkom“. Podľa neho má teraz krajina „historickú šancu dosiahnuť prechod na udržateľnejšiu a silnejšiu cestu rastu“.

Ankara ale nesmie zaspať na vavrínoch. Správa konštatuje, že sú potrebné ďalšie hĺbkové reformy na stabilizovanie rastu a zabezpečenie predvstupových rokovaní v EÚ. OECD odporúča sledovanie zdravej rozpočtovej politiky, udržanie nízkej miery inflácie a zlepšenie podmienok formálneho sektora, čo má umožniť pokrok v oblasti tvorby pracovných miest, penzijného systému, regulácií a vzdelávania.

Gurría dodal: „Ďalšie reformy posilnia vnímanie Turecka ako krajiny, ktorá dokáže absorbovať a zamestnať svoju rýchlo rastúcu populáciu v pracovnom veku, a prispieť k prosperite Európy.“