OECD už nebude klasifikovať schopnosť Slovenska splácať úvery

Na pravidelnom zasadnutí expertov OECD v Paríži hodnotili krajiny regiónu Európy, SNŠ a Severnej Afriky (spolu 32 krajín) z hľadiska rizika splácania úverov. Slovensko dosiahlo maximálnu úroveň ratingu čiže 0. Organizácia nás teda v blízkej dobe vyradí zo zoznamu klasifikovaných krajín a nebude nás ďalej posudzovať z pohľadu riskantnosti splácania exportných úverov.

Krajiny pri hodnotení dostávajú rating od 1 – 7, pričom platí, že čím nižšia hodnota, tým menšie riziko. Výsledná hodnota ešte závisí od výsledku modelu CRAM (Country Risk Assessment Model), návrhov zmien ratingov zaslaných jednotlivými hospodárskymi komisiami regiónov pred zasadnutím a následnou diskusiou expertov krajín OECD pre posudzovanie rizika. Hodnotenie krajín vo významnej miere ovplyvnila kríza a Slovensko je spomedzi 32 hodnotených krajín jedinou, ktorá si polepšila.
 
Generálny sekretár OECD Angel Gurría však počas svojej návštevy na Slovensku oznámil, že organizácia zníži odhad rastu slovenskej ekonomiky na rok 2009. Kým v decembri predpovedala 4-percentný rast, pravdepodobne svoju prognózu zníži o dve percentá. Podľa Gurríu však aj tak budeme jednou z mála krajín, ktorých ekonomika zaznamená pozitívnu hodnotu rastu.