Ohorky z cigariet sú tiež plastový odpad. Zmena správania fajčiarov je kľúčová

Estónske hlavné mesto Tallinn sa pripojilo ku kampani "More začína tu". [tallinn.ee]

Rozšírená zodpovednosť za plastový odpad sa bude týkať aj tabakových firiem. Ich najväčším problémom sú filtre z cigariet.

Ľudia, ktorí by nevyhodili do prírody iný typ plastového odpadku, nezriedka nemajú problém zahodiť na zem ohorok z dofajčenej cigarety.

Tohtoročný reprezentatívny prieskum agentúry Kantar v 11 krajinách, zadaný spoločnosťou Philip Morris International (PMI), ukázal, že štvrtina dospelých fajčiarov, ktorí odhodia ohorok na zem, tak robí pretože si myslia, že je to „normálny spôsob“, ako sa ho zbaviť. Každý ôsmy respondent toto správanie nepovažuje za znečisťovanie.

Sonda medzi takmer 13 tisíc opýtanými zistila aj to, že len 13 percent z nich správne identifikovalo plast ako hlavný komponent cigaretových filtrov. Ľudia sú väčšinou presvedčení, že sa vyrábajú z papiera (37 percent), či dokonca bavlny (38 percent) alebo z niečoho „iného“.

Cigaretové filtre sa vyrábajú z bioplastu nazývaného acetát celuózy. Tento materiál je veľmi pomaly biodegradovateľný. Doba rozkladu závisí od okolitého prostredia a môže trvať od troch mesiacov do 15 rokov.

Ohorky, resp. filtre, predstavujú jeden z najbežnejších zdrojov znečistenia životného prostredia je riziko pre zvieratá. Voda urýchľuje rozpad filtrov, ktoré sa môžu rozložiť až na 12 tisíc mikrovlákien – teda mikroplastov. Tie sa cez potravinový reťazec môžu dostať až do potravy ľudí. Ďalším problémom sú toxické chemikálie, ktoré sa z filtra uvoľňujú.

Smernica o jednorazových plastoch

Budúci rok v lete vstupuje v Európskej únii do platnosti legislatíva, ktorá má eliminovať najhoršie jednorazové plastové výrobky. Ide o produkty, ktoré najviac znečisťujú moria a pláže a spolu predstavujú až 70 percent odpadu v moriach.

Členské štáty majú čas na transpozíciu smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (2019/904) do júla 2021. Na Slovensku sa kvôli nej novelizuje zákon o odpadoch.

Jednorazové plasty končia. Čo bude ďalej?

Nová európska smernica, ktorú sa chystá transponovať aj Slovensko, nedokáže vyriešiť rastúcu svetovú produkciu plastového odpadu. Kým globálna diplomacia zlyháva, Francúzsko a Holandsko prišli s dobrovoľnými záväzkami pre nadnárodné firmy.

Ak existujú cenovo dostupné alternatívy smernica jednorazové plastové obaly zakazuje. Výrobky, ktoré je problematické hneď zakázať, sú pokryté cieľmi na ich znižovanie alebo recykláciu. Smernica zahŕňa aj nové druhy produktov pod tzv. princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Podľa neho sa výrobcovia podieľajú na nákladoch spojených s nakladaním s týmto druhom odpadu ale aj na osvete spotrebiteľov. Tento princíp, cez ktorý sa už dnes financuje recyklácia viacerých typov odpadov, sa bude po novom vzťahovať aj na tabakové spoločnosti.

Tabakové firmy budú musieť informovať spotrebiteľov nie len o tom, že ohorky z cigariet sú plastovým odpadom a teda škodlivé pri nesprávnom zneškodnení ale tiež o najvhodnejších možnostiach nakladania s odpadom. Hoci existujú pilotné projekty na recykláciu aj tohto odpadu, ohorky dnes majú putovať v prvom slede do popolníkov a z nich do zmiešaného komunálneho odpadu.

Kampane a osveta

Od priemyslu sa teda očakáva, že prispeje k výraznejšiemu zlepšeniu situácie. Je to zároveň otázka reputácie aj otázka znižovania nákladov spojených s čoraz prísnejšou environmentálnou legislatívou. Výskum alternatívnych materiálov pre cigaretové filtre totiž zatiaľ nepriniesol hmatateľnejšie výsledky.

Podľa údajov PMI odpad z filtrov, či už z klasických cigariet alebo z produktu IQOS tvorí 86 percent ich plastového odpadu. Firma si dala za cieľ znížiť plastový odpad do roku 2025 v porovnaní s rokom 2021 o polovicu. Rok 2020 odmietli ako referenčný kvôli špecifickým podmienkam spôsobeným pandémiou.

Ako ukázal aj spomínaný prieskum, nie všetci fajčiari si uvedomujú environmentálne dopady cigaretových ohorkov. Práve na toto a na demonštráciu správneho nakladania s ohorkami cielia rôzne kampane, ktoré už dnes prebiehajú v Európe.

V Nemecku napríklad použili obaly cigariet Marlboro, kde okrem zdravotných varovaní umiestnili aj odkazy typu „Máme len jednu planétu“ alebo „Nezanechávajte po sebe stopy“.

V Rakúsku prebehla humorná kampaň s využitím mobilnej aplikácie Litterati. V Taliansku skúšali distribúciu príručných popolníkov, ktoré, ako nie veľmi praktické riešenie, nezaznamenali veľký úspech. Prieskum z Veľkej Británie sa zaoberal otázkou, aké vylepšenia by to mohli zmeniť.

Postrčenia k správnemu rozhodnutiu

Jadrom problému a zároveň kľúčom k riešeniu je ľudské správanie.

Niektoré kampane sa snažia využívať spoločenský tlak a sociálnu kontrolu. Podľa prieskumu Kantar až 47 percent opýtaných cíti veľký hnev, keď vidia niekoho odhadzovať ohorok na zem. Fajčiari by tak mali cítiť, že zahodiť ohorok je spoločensky neakceptovateľné. Talianska kampaň cambiogesto pracovala s odkazom: „Časť z teba už vie, čo treba urobiť“.

Inou formou motivácie sa vybral Senec. V meste umiestnili takzvaný „hlasovací kôš na ohorky“. Tento spôsob využíva prístup behaviorálnej psychológie, ktorý má fajčiarov naučiť hádzať cigaretové ohorky tam, kam patria. Vhodením uhorku do jednej alebo druhej časti nádoby, hlasujú v ankete.

Koš v meste umiestnilo občianske združenie Civita Center, ktoré sa venuje behaviorálnym politikám na komunálnej úrovni, zameranými na zmenu občianskeho správania.

V publikácii „Behaviorálna politika pre miestnu samosprávu“ odborníci vysvetľujú, že takáto nádoba je typ behaviorálnej intervencie, ktorej sa hovorí „postrčenie“ (z anglického nudge). Navrhnutá je tak, aby upútala pozornosť. Otázka a ponúknutie dvoch možností pozornosť odvedie od podstaty úkonu, ktorý sa od človeka očakáva – od správneho odhodenia cigaretového ohorku.

Postrčením ho vedie k tomu, aby sa nesprával ako „kognitívny lakomec“.

Čo tento pojem označuje? „Máme tendenciu voliť si cestu najmenšieho odporu. Dôkladné uvažovanie pri každom jednom zo stovky rozhodnutí, ktoré robíme každý deň, by bolo časovo príliš náročné a vyčerpávajúce. Aj preto sa často spoliehame na intuíciu a iné mentálne skratky, ako aj na zjednodušenú, ad hoc vytvorenú percepciu reality namiesto jej skutočnej, komplexnej verzie,“ vysvetľujú odborníci.

Riaditeľka festivalu Atmosféra: Zakázali sme jednorazové plasty, skončíme aj s bioplastami

Ľudia, ktorí na festival prídu, sú v starostlivosti o životné prostredie tí uvedomelejší. Väčšou výzvou je zaviesť opatrenia obehovej ekonomiky na mestské a dedinské hromadné akcie, tvrdí GRETKA PAVLOVOVÁ.

Senecký príklad ukazuje, že aj komunálna úroveň môže v tomto probléme prebrať iniciatívu.

Estónske hlavné mesto Tallinn sa v auguste tohto roka pripojilo ku kampani „The sea starts here“ (More začína tu). Cieľom je znížiť množstvo drobného odpadu, ktoré sa do Baltského mora dostáva cez kanalizáciu.

Poklopy kanalizácie na odtoky dažďovej vody označili jasným výstražným nápisom „more začína tu“, aby si ľudia uvedomili, že drobný odpad ako sú ohorky sa takto s pomocou dažďovej vody dostáva do mora.

Ohorky sú hlavným zdrojom plastového odpadu v Baltskom mori. Len v Estónsku je to každý rok milión cigaretových ohorkov.