Ondruš: V niektorých okresoch potrebujeme na trhu práce cudzincov

[TASR / Pavel Neubauer]

Predstava ministerstva práce je, aby išlo o vykrytie nedostatku, ktorý je aktuálny.  Následne bude snaha túto pracovnú silu čo najskôr nahradiť slovenskými zamestnancami.

V niektorých okresoch je situácia taká, že potrebujeme na trhu cudzincov. Skonštatoval to v piatok v Bratislave na seminári inštitútu INEKO a Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš.

Ako možné riešenia nedostatku pracovnej sily na Slovensku predstavili účastníci podujatia aj iné opatrenia, napríklad zefektívnenie verejnej správy, zvyšovanie flexibilného zamestnávania matiek na trhu práce či integráciu rómskych či iných vylúčených komunít.

Cudzinci prichádzajúci na Slovensko pracovať sú podľa Ondruša najmä ľudia so stredoškolským vzdelaním.

“Zhruba dve tretiny ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko pracovať, prichádzajú obsadzovať nízkokvalifikované pracovné miesta,” priblížil Ondruš.

Vykryť aktuálny nedostatok

Opatrenia na zamestnanosť v regiónoch, kde je nedostatok pracovníkov, zahŕňajú podľa generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mariána Valentoviča zamestnávanie ľudí z tretích krajín. V týchto prípadoch budú zverejnené voľné pracovné miesta a zamestnávatelia budú mať možnosť zrýchlenou formou v týchto regiónoch prijímať pracovníkov z iných krajín.

“Naša predstava je, aby toto bolo naozaj vykrytie toho nedostatku, ktorý je aktuálny,” dodal s tým, že následne bude snaha túto pracovnú silu čo najskôr nahradiť slovenskými zamestnancami.

Aké má byť Slovensko v roku 2030? Nová hospodárska stratégia nemá jasnú odpoveď

Ministerstvo hospodárstva predložilo stratégiu hospodárskej politiky na najbližšie desaťročie. Popisuje súčasné trendy, nie však opatrenia, ktorými má štát reagovať.

Ako opatrenie na zamedzenie vytláčania slovenskej pracovnej sily predstavil Valentovič doklad o zabezpečení primeraného ubytovania pre týchto občanov. “Sme dohodnutí aj s regionálnymi pobočkami, že budeme chodiť na námatkové kontroly,” podotkol Valentovič. Za posledné roky sa zvýšil počet vydaných povolení na zamestnávanie príslušníkov tretích krajín.

Prichádzajú najmä zo Srbska

Riaditeľ INEKO Peter Goliáš uviedol, že najviac cudzincov prichádzajúcich do SR je zo Srbska. Podľa prieskumu INEKO a Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) približne 25 % zamestnávateľov rieši nedostatok pracovníkov zamestnávaním cudzincov. Goliáš dodal, že podľa neho je dôležitý cielený výber imigrantov.

“Mali by sme zaviesť nejaký inteligentný imigračný systém,” zdôraznil.

Nesúlad na trhu práce by mohli podľa Lucie Šrámkovej, riaditeľky Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií, zmierniť Slováci, ktorí odišli do zahraničia. Počet Slovákov, ktorí sa vracajú zo zahraničia do SR, podľa nej rastie.

Ako ďalší potenciálny prístup k nedostatku pracovníkov uviedla zvyšovanie flexibilných foriem zamestnania matiek na trhu práce, možnosť uvoľniť ľudský kapitál z verejného do súkromného sektora či integráciu rómskych a iných vylúčených komunít na pracovný trh. Doplnila, že možnosťou je aj prilákať viac cudzincov s tým, že na základe analýzy sú mzdy Slovákov a cudzincov na približne rovnakých pozíciách pomerne rovnaké.

Šrámková pripomenula, že SR je spomedzi krajín OECD jednou z krajín, ktoré najviac ohrozuje robotizácia.

Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

Čo myslíte, potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov? Nezamestnanosť na Slovensku prudko klesá, chýbajú nám voľné pracovné sily. Sú riešením pracovníci zo zahraničia?Sledujte s nami náš seminár a vypočujte si názory odborníkov už v piatok 27. apríla 2018 od 9:00.#investEU

Publiée par Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku sur vendredi 27 avril 2018