Operačný program Slovensko sa dal do pohybu

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí). [FOTO TASR/Martin Baumann]

Ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová hovorí o najväčšej revolúcii v eurofondoch za ostatných 20 rokov.  Prvé výzvy ministerstvo očakáva v druhom polroku 2022. Česká vláda napríklad už o polroka skôr.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) vo štvrtok (30. septembra) informovalo, že spustilo sériu rokovaní o nastavení nového Operačného programu Slovensko. Do diskusií sa zapoja samosprávy, akademický sektor, záujmové združenia, mimovládky, odborné organizácie a ďalší socio-ekonomickí partneri.

Operačný program je základným dokumentom, ktorým sa budú riadiť investície z eurofondov. V nasledujúcich siedmich rokoch bude mať Slovensko z fondov kohéznej politiky EÚ k dispozícii 12,8 miliardy eur.

Prvé kolo konzultácií, ktoré začalo už 23. septembra, má šesť workshopov. Tie budú zložené podľa piatich eurofondových cieľov pre budúce programové obdobie.

„V prvom kole sa sústredíme na to, do čoho budeme investovať európske zdroje a kto budú oprávnení koneční prijímatelia,“ uviedla ministerka Veronika Remišová (Za ľudí).

Nové eurofondy by mohli začať v prvej polovici roku 2022

Podľa ministerstva regionálneho rozvoja by vláda mala Partnerskú dohodu schváliť v neskorších jesenných mesiacoch. Európska komisia tak Slovensku zrejme schváli kľúčový dokument až v roku 2022. Oproti pôvodným plánom rezortu tak ide minimálne o polročný posun. 

Bude jednoduchší?

Operačný program Slovensko v novom programovom období nahradí doterajších deväť operačných programov (plus cezhraničné programy). Ministerstvo si od tejto zmeny štruktúry sľubuje zjednodušenie čerpania eurofondov, s čím má Slovensko dlhodobo problémy.

„Veľkú časť eurofondov tak dostávame pod jednu strechu. Jeden operačný program, s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie využitia eurofondov,“ uviedla Remišová.

Samotné okresanie počtu operačných programov ale samo o sebe zjednodušenie neprinesie. Dôležité bude, ako budú nastavené vzťahy a procesy medzi jednotlivými orgánmi zapojenými do čerpania.

Ministerstvá a kraje ostro kritizujú Remišovej návrh novej architektúry eurofondov

Samosprávne kraje a rezorty zdravotníctva a kultúry sú nespokojné s návrhom ministerstva regionálneho rozvoja, podľa ktorého by v budúcom programovom období mali byť vylúčené z riadenia eurofondov. Argumenty Remišovej rezortu pre tento krok považujú za účelové a povrchné. 

Podľa ministerky by sa systém mal debyrokratizovať tým, že sa zmenší počet orgánov, ktoré budú zapojené do implementácie eurofondov.

Dnes je v riadiacej štruktúre 28 rôznych riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. Iba v jednom – najpomalšom – Integrovanom regionálnom operačnom programe ich je 18. Riadiacimi orgánmi sú spravidla ministerstvá, ktoré časť kompetencií môžu odovzdávať sprostredkovateľským orgánom. Dnes sú v zozname sprostredkovateľských orgánov napríklad kraje, krajské mestá, či niektoré štátne agentúry.

V novom období bude ale jediným riadiacim orgánom rezort regionálneho rozvoja. Zatiaľ ale nie je známe, ako budú do čerpania zasahovať ďalšie ministerstvá, či samosprávy. MIRRI ešte minulý rok zverejnilo vlastný návrh eurofondovej architektúry, ktorý samosprávy a niektoré rezorty v pripomienkovom konaní skritizovali, pretože zo zoznamu sprostredkovateľských orgánov vypadli – celkovo by ich po novom malo byť len sedem. Podľa tohto dokumentu ale vyhodnotenie pripomienok stále prebieha.

Čo ďalej

Schválenie operačného programu bude posledným krokom k vyhlasovaniu prvých eurofondových výziev a čerpaniu európskych grantov. Teraz ohláseným konzultáciám predchádzala príprava Partnerskej dohody. Je to stručnejší dokument ako operačný program, v ktorom krajina popisuje hlavné – geografické, aj sektorové – oblasti, do ktorých nasmeruje dostupné peniaze z fondov EÚ.

Operačný program už ide do väčších detailov: okrem konkrétnych aktivít vymedzuje aj kto sa o peniaze bude môcť uchádzať, či merateľné výsledky, ktoré od projektov financovaných z eurofondov očakáva.

„Čaká nás ešte niekoľko mesiacov náročných vyjednávaní s Európskou komisiou. Robíme všetko preto, aby v Operačnom programe Slovensko boli zohľadnené najmä naše národné priority, ktoré sú ovplyvnené aj dedičstvom z minulosti. Ide napríklad o potrebné investície do ciest, vodovodov, kanalizácie či envirozáťaží, bez ktorých sa v rozvoji našich regiónov iba ťažko pohneme z miesta,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Ako vyzerá Remišovej plán na záchranu eurofondov

Ak je cieľom vlády zachrániť eurofondy do posledného eura, musí sa tempo čerpania v nasledujúcich necelých troch rokoch zvýšiť takmer päťnásobne. Veronika Remišová pre ministerstvá pripravila úlohy, ktorými ich chce donútiť, aby peniaze čerpali rýchlejšie, ako plánovali.

Slovensko Partnerskú dohodu dokončilo v máji a následne ju zaslalo na pripomienkovanie Európskej komisii. Do Bruselu bude dokument MIRRI posielať ešte raz po tom, čo do nej ešte zapracuje pripomienky ostatných rezortov. Aktualizovaný návrh už aj s návrhom OP Slovensko pošle Generálnemu riaditeľstvu Komisie pre regionálnu politiku (DG REGIO) v druhej polovici októbra. Vtedy by malo začať aj druhé kolo workshopov, na ktorom odborníci budú hovoriť o alokáciách a výsledkových ukazovateľoch.

V prvom štvrťroku príde na rad tretie kolo, na ktorom sa už budú do dokumentov zapracovávať pripomienky Európskej komisie.

Obidva dokumenty bude MIRRI predkladať aj do pripomienkového konania a následne na schválenie vláde. Kým Remišovej rezort v lete predpokladal, že všetci oprávnení žiadatelia budú môcť projekty predkladať ešte v prvom polroku 2022, teraz to odhaduje už na polrok druhý.

V Česku napríklad vláda Partnerskú dohodu na roky 2021 až 2027 už schválila tento týždeň. Tamojšie ministerstvá postupne zverejňujú dokumenty k operačným programom, na čo má ale vplyv aj fakt, že Praha nemení štruktúru operačných programov, ale „len“ aktualizuje doterajšie programy. Česká vláda očakáva, že prvé výzvy zverejní ešte do konca roka a žiadateľom ich sprístupní na začiatku roku 2022.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8