OSN: Obnova tak skoro nebude

Vo svojej výročnej správe UNCTAD (Agentúra OSN pre obchod a rozvoj) uvádza, že je nutné, aby sa vytvoril nový svetový rezervný systém využitím viacerých mien a nie len amerického dolára. Okrem toho vyzvala k prísnej kontrole medzinárodných finančných tokov.

„Pravdepodobnosť obnovy v hlavných industrializovaných krajinách a že budú dostatočne silné na to, aby svetovú ekonomiku vrátili do predkrízových koľají je v najbližších rokoch veľmi malá,“ píše sa v správe. „Nevidíme žiadne skutočné známky zvratu,“ povedal generálny tajomník UNCTAD Supachai Panitchpakdi, bývalý šéf Svetovej obchodnej organizácie a thajský premiér. „Nezaznamenali sme žiadne posilňovanie dôležitých ekonomických faktorov.“

Závery agentúry sú v rozpore s nedávnymi pozitívnymi správami z USA či Európy. „Synchronizovaný rast na viacerých trhov, ktoré sa normálne nehýbu rovnakým smerom sú dôkazom, že to, čoho sme boli svedkom v prvom polroku tohto roka, je poháňané špekuláciou,“ vysvetlil ekonóm Heiner Flassbeck. „Ide o dohady o obnove, ktoré očakávajú pozitívny zvrat. Ide o fikciu, ešte tam nie sme,“ dodal. „Bolo by nebezpečné, keby krajiny začali uvažovať o skončení stimulov.“

„Dočasný obrat“

Ekonomická „zima“ je teda podľa OSN ďaleko od konca. „Padajúce zisky v reálnej ekonomike, bublina v realitnom sektore a rastúca nezamestnanosť sú stálym rizikom pre spotrebu a investície.“

Pohyb smerom nahor v prvej polovici 2009 je podľa správy skôr signálom dočasného obratu z abnormálne nízkych cien finančných aktív a komodít po predchádzajúcich turbulenciách na trhu.“ Správa okrem toho tvrdí, že použitím zmiešaných mien namiesto amerického dolára sa môže obmedziť riziko.

Agentúra, ktorú často kritizujú zástancovia voľného trhu za to, že sa zameriava na ekonomický manažment založený na vysokom stupni štátnej kontroly, odmietla dohody, že inflácia je hlavným nebezpečenstvom fiškálnych stimulov.

„Deflácia je skutočným problémom viacerých krajín, pretože vlády zistia, že bude ťažšie stabilizovať ekonomiku, keď platy a spotreba klesajú,“ tvrdí správa. Na podporu rastu a boj proti deflácii, UNCTAD zdôraznila, že štáty a centrálne banky by mali udržať alebo dokonca posilniť svoje menové a fiškálne politiky.

Zároveň predpovedá, že ak sa svet vyberie týmto smerom, pozitívny rast zaznamenáme už v roku 2010, no za rok nebude vyšší ako 1,6 %.

Európa pozitívna

Podľa podnikateľskej lobby BusinessEurope  európske fiškálne a menové plány sa vyplatili. Predpovedá stabilizáciu ekonomickej situácie už na koniec tohto roka a rast v roku 2010.

Podobne ako agentúra OSN varuje pred dlhodobými dôsledkami recesie najmä na investície, zamestnanosť a verejné financie. Vo svojich jesenných prognózach, uvádza, že HDP Európy sa tento rok prepadne o 3,9 % a v roku 2010 zaznamená skromný rast na úrovni 0,7 %.

Vyhliadky podľa loby sú pozitívnejšie ako predpovede OECD, ktorá očakáva pokles o 4,1 %. Inflácia v eurozóne podľa BusinessEurope bude za tento rok na úrovni 0,3 % a budúci 1,3 %. Nezamestnanosť by mala dosiahnuť 11,3 %. Najväčší nárast očakáva v Španielsku, Veľkej Británii a Belgicku. Aj podľa loby je ešte skoro hovoriť o koncoch stimulov.

Budúci týždeň by svoju jesennú predpoveď mala zverejniť aj Európska komisia.

(EurActiv / Reuters)