OSN verí obchodovaniu s emisiami

Zdroj: www.creativecommons.org

Krátka správa

Správu pripravil sekretariát Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) a predstavil ju na nedávnom neformálnom stretnutí OSN vo Viedni.

Správa na základe odhadov predpokladá, že ak by sme do roku 2030 chceli znížiť emisie skleníkových plynov na dnešnú úroveň, stálo by to 200 až 210 miliárd dolárov.

Veľká časť týchto peňazí je potrebná pre rozvojové krajiny – na financovanie využívania environmentálne vhodnejších technológií, na modernú infraštruktúru a iné investície, vďaka ktorým sa podarí zmierniť efekt rastu emisií spôsobeného hospodárskym rastom. Pri takto veľkých investíciách by sa teda emisie znížili o 68% v porovnaní so stavom, ak by sa nerobili žiadne opatrenia.

John Hay zo sekretariátu UNFCCC pre EurActiv povedal, že čísla predstavujú „konzervatívny“ odhad, pretože ako referenčný bod sa používa súčasná hodnota emisií, a nie z roku 1990, ako je to v Kjótskom protokole. Súčasný objem investícií do boja proti klimatickým zmenám nemožno odhadnúť. „Dôvodom je nedostatok globálneho politického rámca“ pri riešení problému, tvrdí Hay.

Popri rozvojovej pomoci, výdavkoch vlád a súkromných investíciách, ktoré majú tvoriť dominantnú časť potrebnej sumy (až 86%) je ďalším možným zdrojom „trh s emisiami oxidov uhlíka – ktorý už teraz zohráva dôležitú úlohu pri presmerovaní súkromných investičných tokov“. Podľa správy má byť „značne rozšírený tak, aby reagoval na potreby dodatočných investícií a finančných tokov“.

Tab: Zmeny v emisiách skleníkových plynov 1990-2004
Zdroj: UNFCCC

Podľa Sopločnej implementácie (JI) a Nástrojov čistého rozvoja (CDM) Kjótskeho protokolu majú rozvinuté krajiny možnosť nakúpiť dodatočné povolenky na emisie skleníkových plynov financovaním environmentálnych projektov v rozvojových krajinách. Na tento mechanizmus je napojený aj Systém obchodovania s emisiami v EÚ (EU ETS).

Správa bude predstavená na Konferencii OSN o klimatických zmenách v Bali, 4.-14. decembra 2007, ako referenčný dokument  pre vytvorenie globálnej klimatickej politiky.

Výkonný sekretár UNFCCC Yvo Boer verí, že zo stretnutia v Bali vzíde „dlhodobá medzinárodná dohoda o klimatických zmenách“, ktorá „môže umožniť rozšírenie existujúcich mechanizmov trhu (s emisiami CO2) na trh s hodnotou 100 miliárd dolárov ročne“.