Otáznik zostáva nad udržateľnosťou

Pozadie:

Európsky parlament príjme stanovisko k správe Európskej komisie, ktorá odporučí alebo zamietne vstup Slovenska do eurozóny (7.mája). Jeho úloha v procese je len konzultačná, ale Rada, ktorá bude mať konečné slovo, musí vziať jeho postoj na vedomie.

Delegácia EP z výboru pre ekonomické a menové záležitosti prišla preveriť pripravenosť Slovenska priamo do Bratislavy. Jej členmi boli predsedníčka výboru Pervenche Berés (PES), spravodajca správy o Slovensku David Casa (EPP-ED), Wolf Klinz (ALDE) a slovenskí europoslanci Ján Hudacký (EPP-ED) a Vladimír Maňka (PES).

Otázky:

Žiadny z členov delegácie EP si netrúfal predpovedať, či Slovensko dokáže naplniť svoje ambície vstúpiť do eurozóny v roku 2009. Zhodli sa však na tom, že prípravy na euro zatiaľ napredujú uspokojivo a slovenská strana je „veľmi odhodlaná,“ urobiť všetko pre úspešný prechod na novú menu.

Pervenche Berés upozorňuje, že presvedčiť o schopnosti udržať plnenie kritérií aj po vstupe do eurozóny bude pre Slovensko ťažšie. Negatívny príklad len nedávno vyslalo Slovinsko, ktoré má po prijatí eura najvyššiu infláciu v eurozóne a zlyhalo práve v udržateľnosti: „To je naozaj rafinované kritérium, pretože nie je presne definované. Ale existuje a treba to rešpektovať.“ Zároveň pripomenula, že hoci Taliansko a Belgicko nespĺňali kritérium verejného dlhu, do eurozóny vstúpili, pretože získali pozitívne hodnotenie z hľadiska udržateľnosti. „To je realita,“ doplnila Berés.

Na problematiku udržateľnosti upozornil aj slovenský člen delegácie EP europoslanec Ján Hudacký. Možné ohrozenie vidí najmä v cenách energií. Jeho obavy potvrdili aj podnikatelia a investori, s ktorými sa delegácia stretla: „Pripomínali najmä otázku udržania stability cien – boli tu určité tlaky vlády na nezvyšovanie cien energií. Vzniká tak skrytá inflácia, keďže podniky sa zaviazali, že tento rok nebudú zvyšovať ceny, ale to napätie a potreba zdražovať sa môže prejaviť v budúcom roku výrazným skokom.“ Na tento problém upozornila aj Pervenche Berés.

Pre celý proces prechodu na euro bude kľúčová informačná kampaň, pripomína šéfka ekonomického výboru EP. Podľa poslanca Hudackého je zatiaľ nevýrazná, čo mu potvrdili aj zástupcovia súkromnej sféry: “Podnikatelia sa vyjadrili, že informačná kampaň je zatiaľ slabá a zdroje informácií by mohli byť prístupnejšie.“ Ministerstvo financií zdôrazňuje, že jej intenzita sa ešte naplno neprejavila a vrcholné aktivity sú naplánované až po definitívnom prijatí Slovenska do eurozóny.

Návšteva delegácie EP na Slovensku je historická. Je to prvýkrát, keď sa poslanci EP prišli osobne presvedčiť o situácii v krajine ašpirujúcej na euro ešte skôr, ako im Komisia predloží svoju správu. Neznamená to však nedôveru voči Slovensku: „Pre Parlament je trochu frustrujúce byť v situácii, keď mu Komisia predloží svoj návrh a on môže povedať iba áno/nie,“ vysvetľuje predsedníčka Berés: „Chceme, aby sme naše stanovisko urobili na základe dobrých a presných informácií.“

Pozície:

Pervenche Berés, predsedníčka ekonomického výboru EP: „Veľmi oceňujeme zanietenosť všetkých slovenských aktérov, ktorých sme stretli. Najzaujímavejšiu diskusiu sme mali s odborármi. Spôsob, akým podporujú vládu v úsilí prijať euro je naozaj výnimočný.“ Pripomenula však, že „otáznik zostáva visieť nad udržateľnosťou inflačného kritéria. Treba si dávať pozor najmä na tlaky na zvyšovanie miezd, vplyvy cien na svetových trhoch a v energetike.“

David Casa, europoslanec (EPP-ED), spravodajca správy EP o pripravenosti Slovenska na vstup do eurozóny: „Bola to dobrá návšteva, získali sme informácie od MF SR, NBS aj mimovládok. Teraz ich môžeme porovnať s údajmi, ktoré máme od európskych inštitúcií. Slovensko robí maximum, aby euro prijalo. Zaujímali sme sa najmä o udržateľnosť plnenia kritérií. Uvidíme, ako slovenské uistenia vyhodnotí Európska komisia a Rada.“

Vladimír Maňka, europoslanec (PES): “Som spokojný, že po dvojdňovej návšteve členovia delegácie Výboru pre ekonomiku a menovú politiku EP odchádzali z Bratislavy s pozitívnymi dojmami z jednoznačného úsilia všetkých účastníkov stretnutia (zástupcov podnikateľov, zamestnávateľov, bánk, zamestnancov, Ministerstva financií, Národnej banky Slovenska) podieľať sa na úspešnom vstupe Slovenska do eurozóny.” Podľa Maňku  predstavitelia Ministerstva financií a NBS presvedčili poslancov EP  že Slovensko s vysokou pravdepodobnosťou splní požadované kritériá na vstup do eurozóny.

Ján Hudacký, europoslanec (EPP-ED): „Myslím, že sme zanechali dobrý dojem. Kritériá plníme, ale stále tu zostáva otvorená otázka ich udržateľnosti. Slovenská strana tvrdí, že sa to určite podarí.  Mali sme stretnutia so zástupcami zamestnávateľov, odborov, podnikateľov a tí už nezdieľali až taký pozitívny názor na vec.“ Upozornil pri tom najmä na vývoj cien v oblasti energetiky.


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou EP na Slovensku