Otvorené nebo sa odkladá

 

Krátka správa

Zdržanie uzavretia dohody  bude mať pravdepodobne negatívny dopad na celosvetové snahy o liberalizáciu a odstránenie bariér v transatlantických leteckých službách. V súčasnosti je zahraničný kapitál v amerických leteckých spoločnostiach limitovaný maximálne na 25% a zahraniční investori majú len obmedzený vplyv na ich fungovanie.

EÚ od USA žiada uvoľnenie pravidiel, ktoré by umožnilo zahraničným investorom s 25-percentným podielom výraznejšie ovplyvňovať každodenný chod leteckých operácií. Odporcovia zmeny americkej legislatívy o právach cudzincov v tejto oblasti však tvrdia, že tento krok by viedol k stratám pracovných miest a ohrozeniu národnej bezpečnosti.

Nedodržanie plánu v tejto otázke pravdepodobne ohrozí celkovú dohodu o „otvorenom nebi“ – ktorá mala byť uzavretá do konca októbra. Cieľom dohody je liberalizácia komerčnej leteckej dopravy medzi USA a EÚ, ktorá by umožnila európskym a americkým leteckým spoločnostiam lietať kamkoľvek medzi európskymi mestami a USA a určovať si vlastné ceny za prepravu.

Podľa Jeffreyho Shana, zástupcu ministra dopravy USA, „Európania sú presvedčení, že existuje súvislosť medzi konečným rozhodnutím a ich ochotou dohodu podpísať.“ Uviedol, že Washington vydá konečné rozhodnutie o uvoľnení prístupu zahraničných investícií koncom tohto mesiaca, no európski ministri dopravy ho kvôli zdržaniu už nestihnú preskúmať na svojom októbrovom zasadnutí.

Uzavretie dohody podľa jeho slov prinesie výhody v podobe „zvýšenia konkurencie, širšej ponuky služieb na transatlantickom trhu, pohodlnejšieho prístupu do väčšieho počtu destinácií, a zvýšenia počtu ekonomických príležitostí pre letecké spoločnosti na oboch stranách.“

Washington a Brusel uzavreli predbežnú dohodu o liberalizácii leteckého trhu v novembri 2005, no zmena legislatívy v oblasti práv cudzincov je v rukách amerických úradov.

Dohoda sa pripravuje už niekoľko rokov – jej predchádzajúcu verziu odmietli členské štáty EÚ v roku 2004.