“Otvorené nebo:” Británia súhlasila, ale s odkladom

Krátka správa

Po viac ako štyroch rokoch vyjednávaní sa EÚ a USA 2. marca 2007 dohodli na návrhu zmluvy, ktorý umožní európskym a americkým aerolinkám lietať z ľubovoľného európskeho na ľubovoľné americké letisko a opačne. (Viac o „otvorenom nebi:“ EurActiv.sk 15/03/07).

22. marca 2007 Rada ministrov dopravy schválila návrh dohody, ktorá bola vyjednaná pod záštitou komisára pre dopravu Jacquesa Barrota. Veľká Britania signalizovala od začiatku nie veľkú spokojnosť s textom. Treba zdôrazniť, že dve britské letecké spoločnosti (British Airways a Virgin Atlantic) v súčasnosti prevádzkujú asi 40% všetkých letov medzi EÚ a USA a disponujú monopolným prístupom k letom z londýnskeho letiska Heathrow. Rovnako na americkej strane existujú len dve spoločnosti (American Airlines a United Airlines), ktoré lietajú aj na Heathrow.

Za text zmluvy zdvihol ruku nakoniec aj britský minister dopravy Douglas Alexander po tom, čo ostatných 26 ministrov dopravy súhlasilo s tým, aby sa termín vstupu dohody do platnosti posunul na 30. marec 2008. Do tohto času totiž letisko Heathrow dobuduje ďalší terminál, bez ktorého by nebolo schopné obslúžiť po schválení dohody očakávaný prudký nárast počtu letov. Pozdržanie vstupu dohody do platnosti je nepochybne aj symbolickým krokom voči spoločnosti British Airways, ktorá zrejme príde o značnú časť svojich ziskov plynúcich z monopolného postavenia na najväčšom londýnskom letisku.

Zmluva obsahuje aj klauzulu, ktorá zaväzuje USA pristúpiť k ďalším rokovaniam o otvorení domáceho trhu a taktiež k rozhovorom o zmenách pravidiel nadobúdania vlastníckych podielov európskymi akcionármi v amerických aerolinkách.

Jacques Barrot vyjadril svoju spokojnosť o výsledku hlasovania slovami: „Táto dôvera a jednotnosť znamená, že európska strana vstupuje do ďalšej fázy rokovaní s USA so silným vyjednávacím potenciálom.“ Rovnako Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA) vydala pozitívne stanovisko, v ktorom sa konštatuje, že hlasovanie je výhrou pasažierov.

V prípade, ak budú aj USA súhlasiť s odložením vstupu dohody do platnosti o 5 mesiacov oproti pôvodnému návrhu, 30. apríla 2007 na summite EÚ – USA bude tento text slávnostne podpísaný.