Outsourcing má stále väčší objem aj nároky

Pozadie:

Spoločnosť Deloitte uskutočnila prieskum medzi manažérmi v spracovateľskom priemysle, ktorý prebiehal od jari minulého roku. Na otázky o outsourcingu odpovedalo 237 vysokých manažérov z vyspelých krajín a 414 manažérov v rozvíjajúcich sa ekonomikách.

Otázky:

Outsourcing, teda presúvanie výroby do zahraničia, je na vzostupe. Zvýšenie využívania služieb dodávateľov z rozvíjajúcich sa ekonomík v uplynulých troch rokoch priznali až tri štvrtiny riaditeľov podnikov z vyspelých krajín. Polovica z nich uviedla, že tento nárast bol „výrazný.“

Najčastejšie, v 66 % prípadov, hľadajú subdodávateľov v Číne, 36 % opýtaných uviedlo Mexiko a Strednú Ameriku a menej než štvrtina hľadá ciele outsourcingu v strednej a východnej Európe, Indii a v juhovýchodnej Ázii.

Kritériá výberu zahraničného partnera na outsourcing sa však zmenili. Cena a ušetrené náklady už nie sú jediný faktor, aj keď zostávajú hlavnou motiváciou. Škandály veľkých firiem ako Gap alebo Nike, ked sa na verejnosť dostali informácie o zneužívaní detskej práce alebo drancovaní životného prostredia, spôsobili zmenu v nárokoch na dodávateľov.

Veľké firmy dnes omnoho viac dbajú na kvalitu práce, bezpečnosť a ekologické podmienky výroby. Dve tretiny zo 651 manažérov veľkých firiem potvrdilo, že tieto riziká prehodnocujú a snažia sa im predchádzať. Nikto nemá chuť riešiť krízovú komunikáciu, sťahovať chybné výrobky z trhu a čeliť nielen finančnej strate ale aj naštrbeniu dobrej povesti a dôvery zákazníkov.

Úspešný outsourcing si, podľa výsledku štúdie Deloitte, v budúcnosti vyžiada:

  • častejšie inšpekcie vo výrobných závodoch dodávateľov,
  • výraznejšiu snahu počas týchto inšpekcií podrobne poznať manažérsky systém a výrobné podmienky,
  • zvýšenie skúšobných štandardov,
  • uzatváranie zmlúv s podmienkou súhlasu subdodávateľov s častými a podrobnými inšpekčnými návštevami v ich závodoch.

S nárokmi na kvalitu rastú aj náklady na výrobu. Pre 41% manažérov z vyspelých krajín a 59 % z novo sa rozvíjajúcich trhov sú prijateľné. Novému trendu sa podľa prieskumu prispôsobili aj dodávatelia z rozvojových krajín. Poskytujú svojim zákazníkom informácie o zárukách bezpečnosti a kvality, aby ich presvedčili, že sú pre nich vhodným partnerom.

Slovensko je tiež zaujímavým trhom na presúvanie výroby. Napríklad outsourcing logistických služieb za posledných 10 rokov zvýšil svoj podiel o 31%.

Pozície:

Hans Roehm, partner skupiny Deloitte pre spracovateľský priemysel tvrdí, že firmy „sú odhodlané túto situáciu obrátiť vo svoju konkurenčnú výhodu. Za záruky vysokej kvality, ktoré môžu poskytnúť svojim zákazníkom, si môžu žiadať vyššie ceny.“ Okrem toho, pripomína H. Roehm, získavajú ďalšie konkurenčné benefity, ako sú dobrá povesť a spoľahlivosť. „Konkurovať len nízkou cenou sa ukazuje ako krátkozraké,“ dodáva.