Paríž a Berlín odmietajú rozdelenie energetických firiem

Pozadie

Oddelenie vlastníctva je pre veľké energetické firmy ako E.ON v Nemecku a EDF vo Francúzsku horúcou témou. Podľa súčasnej legislatívy EÚ musia energetické monopoly iba prevádzkovať infraštruktúru a poskytovanie služieb pod dvomi právnickými osobami a s dvomi oddelenými účtami. Môžu však vlastniť fyzickú infraštruktúru a súčasne pokračovať v energetických dodávkach prostredníctvom tej istej infraštruktúry.

Komisia podrobne skúma tento stav, ktorý je podľa nej hlavnou prekážkou pri vytváraní jednotného trhu s elektrinou v EÚ.

Otázky

Regulačné úrady v EÚ Komisiu vyzývajú, aby presadila novú legislatívu na dokončenie liberalizácie energetických trhov a oslobodenie regulačných úradov od politických zásahov.

Združenie európskych regulátorov pre elektrinu a plyn (ERGEG), poradný orgán Európskej komisie, predložilo 8. decembra správu o rozvoji energetických trhov v EÚ.

V správe žiada razantnú legislatívu, ktorá by oddelila vlastníctvo sietí od poskytovania služieb a posilnila právomoci národných regulačných úradov.

Predseda ERGEG Sir John Mogg povedal: „Niektoré firmy argumentujú, že oddelenie vlastníctva nepomôže konkurencii. To nie je pravda. Nedostatočné oddelenie vlastníctva je často najzávažnejšou prekážkou súťaže.“

Správa ERGEG kritizuje „vágnu implementáciu súčasných pravidiel na oddelenie vlastníctva, ktoré obsahujú platné smernice.“

Podľa ERGEG „keď sú tieto smernice prenesené do národnej legislatívy, stále ponechávajú dostatočný priestor pre firmy, a tie často konajú bez strachu z ich dodržiavania. Regulačným úradom totiž chýbajú dostatočné kompetencie.“

Hlavnými návrhmi v správe sú:

  • plné oddelenie legislatívy
  • zabránenie politických zásahov do aktivít regulátorov
  • väčšia politická snaha v rámci regionálnych energetických iniciatív
  • zákaz regulovaných cien energií, ktoré ničia súťaž

Pozície

Podľa komisárky EÚ pre konkurenciu Neelie Kroes absencia oddeleného vlastníctva v trhoch s energiami vedie k „systematickému konfliktu záujmov“ keď operátori odmietajú novým firmám prístup do sietí.

V prejave 30. októbra, Kroes povedala: „Musí existovať štrukturálne riešenie, ktoré raz a navždy oddelí infraštruktúru od dodávok a výroby. Inými slovami: oddelenie vlastníctva.“

Podľa francúzskeho diplomatického zdroja v Bruseli je ešte príliš skoro na to, aby EÚ uvažovala o oddelení vlastníctva sietí a poskytovania služieb. Nové  opatrenia nie sú potrebné do júla 2007, keď sa konkurencii otvorí trh domácností. Oddelenie vlastníctva nie je podľa tohto zdroja riešením, ktoré by podporilo investície. Takýto krok by destabilizoval operátorov.

Kľúčovým prvkom pre Francúzsko je zachovanie regulovaných cien energií, ktoré umožňujú cenovo dostupné dodávky elektriny pre domácnosti. Navrhuje, že po 1. júli by mala byť spracovaná analýza, ktorá by ukázala, či liberalizácia dosiahla svoje ciele.

Francúzsko v odpovedi na Zelenú knihu Komisie o budúcej energetickej politike EÚ uviedlo, že oddelenie vlastníctva by „oslabilo investičné kapacity“ a bolo by „škodlivé pre bezpečnosť dodávok a pre spotrebiteľov.“

Nemecká kancelárka A. Merkel podporila francúzsku pozíciu na stretnutí s J. Chiracom minulý týždeň v Paríži.

Predseda Komisie José M.Barroso zaujal v otázke oddelenia vlastníctva opatrnejšie stanovisko. Na konferencii 30. októbra sa vyjadril, že „ešte nebolo urobené žiadne rozhodnutie, a žiadna z možností nebola vylúčená. Je však jasné, že súčasný status quo neprináša želané výsledky.“

Podľa informácií Financial Times, Komisia vo svetle francúzskeho a nemeckého postoja prehodnocuje svoje stanovisko vo veci oddeľovania vlastníctva. Podľa nového plánu, o ktorom sa v Bruseli uvažuje, by siete mali byť kontrolované nezávislým operátorom, ktorý by zaisťoval prístup ďalších firiem do sietí.

Europoslanec Ján Hudacký (EPP-ED) hovoril vo vystúpení v EP (14. december 2006) o pokračujúcom blokovaní vstupu nových energetických spoločností – od protekcionistických snáh až po neprimerané regulačné zásahy štátu s negatívnym dopadom na ceny energie a investície do výskumu a technologického rozvoja. Upozornil, že viaceré vlády členských krajín ohrozujú nezávislosť ich regulačných úradov zmenou príslušných zákonov, čo umožňuje nomináciu zástupcov príslušných ministerstiev s evidentným tlakom na cenovú reguláciu. „Je preto potrebné, aby Komisia urýchlila proces harmonizácie regulačného rámca, s možnosťou etablovania tzv. európskeho regulátora, ktorý by účinne eliminoval neprimerané zásahy do nezávislého postavenia národných regulačných úradov.“

Ďalšie kroky

  • 10. január 2007: Komisia predstaví strategický energetický prehľad obsahujúci opatrenia potrebné na dokončenie vnútorného trhu s elektrinou a plynom.