Paríž chce pritvrdiť reguláciu investičných fondov

Zdroj: Flicr

Podľa zdrojov EÚ Francúzsko navrhuje, aby mohol nový európsky regulačný úrad rozhodovať, či smú hedžové fondy z nečlenských krajín vstúpiť na trh EÚ. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA) by mal podľa tohto návrhu kontrolovať, či krajina, z ktorej hedžový fond pochádza, má rovnaké pravidlá ako krajina, na ktorej trh chce fond vstúpiť.

ESMA má začať fungovať v januári 2011, sídliť bude v Paríži.

„Francúzi chcú hrať vedúcu úlohu v pravidlách tretích krajín“, vysvetlil nemenovaný zdroj z prostredia EÚ. Odmietol však, že by sa snažili o posilnenie svojho národného hlasu v oblasti alternatívnych investičných fondov. „ESMA nie je základným kameňom francúzskeho návrhu.“

Počas vrcholiacich európskych rokovaní o regulácii hedžových fondov francúzski diplomati do neskorej noci telefonicky koordinovali s vládou v Paríž, akú úlohu hrá ESMA vo francúzskom pláne.

Slepá ulička

Hlavným dôvodom predlžovania európskych vyjednávaní o nových pravidlách sú rozdielne názory prezidenta Sarkozyho a britských zástupcov.

Na konci týždňa sa pokúsia veci posunúť ministri financií a dohodnúť sa na Smernici o manažéroch alternatívnych investičných fondoch (AIFMD).

Francúzski diplomati budujú podporu pre svoj plán. Stretávajú sa bilaterálne s jeho odporcami a snažia sa ich získať na svoju stranu.

Jedným z oponentov je britský europoslanec za Londýn Syed Kamall. S novými reguláciami súhlasil až po kompromisnom návrhu Belgického predsedníctva, aby bolo zavedené prechodné obdobie, počas ktorého si budú môcť fondy na nové pravidlá navyknúť.

„Ak budeme súhlasiť s konečným dátumom osvojenia  už teraz, pred zhodnotením toho, či a ako funguje EÚ pas, spôsobí to mnoho neistoty a nepokoj na trhoch“, povedal Kamall.

EÚ pas pre investičné fondy je súčasťou pôvodného návrhu Komisie. Fondy z nečlenských krajín EÚ získajú prístup na európsky trh až po tom, ako splnia podmienky stanovené v nariadení Únie.

Zástupcova Británie presadzujú v rokovaniach zachovanie status quo. Každý národný regulátor by tak mohol poskytovať súhlas s prístupom na trh podľa vlastného uváženia.

Belgické predsedníctvo navrhlo, aby počas 3-5 ročného obdobia fungovali spolu pas EÚ, i pravidlá národného osvojenia. Prax by ukázala, ktoré sa presadia.

Londýn s kompromisom nakoniec súhlasil. No teraz musí čeliť spomínanému francúzskemu plánu. Podľa britských bankárov ide o pokus Paríža získať kontrolu nad finančným sektorom v Londýne.

„Manažéri britských fondov sa ma sústavne pýtajú, či ide o pokus Paríža vyhnúť sa konkurencii Londýna“, povedal Kamall.

Britské diplomatické zdroje sa zatiaľ nevyjadrili, či by boli ochotné súhlasiť s tým, aby európsky úrad so sídlom v Paríži rozhodoval o prístupe neeurópskych hedžových fondov do EÚ.