Parlament finančne podporil čistú energiu

Krátka správa:

Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali vo štvrtok v Štrasburgu o siedmom Rámcovom programe EÚ pre výskum (FP7). Rada ministrov by mala schváliť návrh s konečnou platnosťou na svojom stretnutí v júli.

Celkový program predstavuje alokáciu rozpočtu v celkovej výške 50,5 mld. €, čo je značný nárast v porovnaní so sumou 16,3 mld. €, ktorá bola vyčlenená v rámci predchádzajúce rámcového programu (FP6) na roky 2002-2006.

V pozmenenom programe je alokovaných 2,4 miliardy € na výskum čistej energie a poslancom EP sa podarilo vyčleniť 1,6 mld. eur na obnoviteľné zdroje energie a programy pre efektívnejšiu energiu.

Environmentalisti odsúdili tento krok EP, pretože Komisia nealokovala peniaze pre špecifické zdroje energie vo svojom pôvodnom návrhu, ktorý zverejnila v apríli minulého roka. „Je to o 450 miliónov viac, než navrhovala Komisia,“ povedal Claude Turmes (Zelení/EFA, Luxembursko), ktorý viedol kampaň za to, aby bolo vyčlenených viac peňazí pre čistejšiu energiu.

Pri paralelnom hlasovaní Parlament alokoval okolo 4 mld. € pre jadrový výskum a tréningové aktivity v rámci Euratom-u.

„Táto podpora jadrovej energie je zahanbujúci vlastný gól Parlamentu, ktorý ponecháva hroziaci odkaz pre budúcnosť,“ povedal Frauke Thies z Greenpeace.