Parlament na čele v regulácii derivátov

Pozadie:

Swapy kreditného zlyhania (credit-default swaps) sú typom derivátu, ktorý fakticky chráni veriteľa pred neschopnosťou dlžníka splácať svoj záväzok. Ešte pred desiatimi rokmi boli takmer neznámym pojmom, v súčasnosti má trh s nimi hodnotu stovky biliónov eur.
Kreditné deriváty využívajú ukazovateľ výkonnosti fondu tzv. benchmark. Pokiaľ dosiahnu benchmark, veriteľovi sa vyplatí určitý kredit aj keď záväzok nebol splnený.

Výhodou derivátov je, že firmám a vládam poskytujú väčší priestor pre manévrovanie v prípade rizika. Na druhej strane, pokiaľ sa s nim jedná nezodpovedne, môžu tento risk ešte viac zvýšiť, dokonca spôsobiť reťazenie nesplnených záväzkov.

Myšlienka vytvoriť centrálny clearingový dom sa považuje za rozumnú cestu ako zredukovať systematický risk, ktorý sa s derivátmi spája. Namiesto toho, aby sa vymieňali priamo, budú prechádzať cez prostredníka, ktorý zníži náklady a risk a zvýši garancie.

Finančný sektor sa obáva, že predstavením takéhoto modelu by mohlo vymazať pridanú hodnotu derivátov a súčasne by to spochybnilo aj potrebu ich existencie.

Otázky:

Súčasťou Smernice o kapitálových požiadavkách (CRD, Capital Requirements Directive) by sa mali stať nové pravidlá, ktoré chcú odmedziť risk, ktorému sú vystavené finančné inštitúcie. V marci by o nej mal hlasovať parlamentný výbor pre ekonomiku a plenárne hlasovanie by malo prebehnúť v apríli.

Europoslankyňa za Stranu socialistov Pervenche Beres, ktorá výbor vedie, predstavila doplnok, ktorý zahŕňa centralizovaný monitoring kreditných detivátov a swapov kreditného zlahania. „Swapy kreditného zlyhania európskych entít by mali byť spracovávané prostredníctvom európskeho clearingového domu na zmiernenie rizika nielen medzi zmluvnými stranami, ale aj všeobecne,“ píše sa v koncepte textu.  

Dodatok by mali prijať bez väčších problémov, pretože väčšina politických strán prejavuje svoju podporu. Hovorca Parlamentu EurActivu potvrdil, že sa všeobecne očakáva, že väčšina bude hlasovať za prijatie dodatku. „To, že Komisia tento krok podporuje je tiež veľmi dôležité,“ dodal hovorca.

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy tiež podporil iniciatívu. „Regulácia je v súčasnosti nevyhnutná,“ povedal počas pondelňajšieho vypočutia v Parlamente.

Hlavní hráči na trhu s derivátmi totiž sa ešte v decembri nedokázali dohodnúť na dobrovoľných kontrolných opatreniach. McCreevy sa teda obrátil na Parlament s návrhom na reformu Smernice o kapitálových požiadavkách. „Myslíme si, že toto je najefektívnejšie cesta, ako dosiahnuť naše ciele,“ povedal komisárov hovorca.

Napriek tomu samotné zavedenie kľúčovej regulácie v sebe nesie riziko. Mnohé členské štáty sú z rôznych dôvodov proti smernici a jej konečné schválenie teda nie je až takým istým.

Navyše dodatok neimplikuje priamu reguláciu, ale je to v podstate žiadosťou adresovanou Komisii, aby navrhla legislatívne návrhy na kontrolu swapov kreditného zlyhania. Kritici tento prístup vidia ako ďalšiu McCreevyho snahu vyhnúť sa kontrolovaniu trhu. Komisár je totiž zúrivým zástancom slobodného trhu.

Sektor, ktorý v súčasnosti zamestnáva boj proti podobným regulačným opatreniam v USA, sa snaží dosiahnuť status quo a znovu obnoviť dialóg medzi jednotlivými inštitúciami o samokontrole. Vo svojej poslednej tlačovej správe ISDA (Medzinárodná asociácia pre swapy a deriváty) potvrdzuje svoj záväzok centralizovať clearing.