Parlament o obnoviteľných zdrojoch

Krátka správa:

Európsky parlament včera – 14. februára 2006 – podporil rezolúciu, navrhnutú nemeckou poslankyňou za PES Mechtild Rotheovú. Rezolúcia vyzýva na podporu vyhrievania a chladenia prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie.

Pred plenárnym hlasovaním Parlamentu oznámil komisár pre energiu Andris Piebalgs, že pred koncom roka navrhne novú legislatívu.

Podľa Európskeho fóra pre obnoviteľné zdroje energie (Eufores) – lobingovej skupiny, ktorej predsedá Rotheová – by smernica mala stanoviť cieľ do roku 2020 aspoň zdvojnásobiť podiel obnoviteľnej energie vo vyhrievaní a chladení.

Vyše 40% spotreby primárnej energie v Európe sa používa na vyhrievanie budov, na domácu výrobu teplej vody a na vyhrievanie v priemyselných procesoch, poukazuje Eufores.

Rotheová sa vyjadrila, že verí, že masívna ukážka podpory pre jej rezolúciu vyšle silný signál lídrom EÚ, ktorí sa sústredia na otázky bezpečnosti energetickej ponuky. „Obnoviteľná energia musí byť podporovaná a posilnená pre účely bezpečnejšej ponuky energie, lepšie a zdravšie životné prostredie a rovnako pre konkurencieschopnosť a potenciálnu inováciu v Európe,“ povedala Rotheová.

Súčasne s týmito udalosťami vydala Medzinárodná energetická agentúra (IEA) 14. februára novú publikáciu, ktorá požaduje viac investícií do výskumu a vývoja v sektore obnoviteľnej energie. Publikácia ukazuje, že krajiny IEA zaznamenali vážny pokles v rozpočtoch na vedu a výskum pre obnoviteľné zdroje v porovnaní s obdobím po ropných šokoch začiatkom 70. rokov. „Krajiny musia zlepšiť svoje stratégie pre umiestnenie technológií obnoviteľných zdrojov na trhu a predovšetkým zvýšiť ciele, týkajúce sa obnoviteľných zdrojov a ich výskumu, vývoja a umiestňovania,“ povedal Claude Mandil, výkonný riaditeľ IEA.