Parlament odhlasoval koniec dohôd o ochrane investícií so štátmi Únie

Materiál ministerstva financií vedeného Petrom Kažimírom (Smer) dnes schválila Národná rada.

Poslanci odobrili návrh Ministerstva financií na ukončenie dvoch desiatok bilaterálnych investičných dohôd, ktoré má s ostatnými členskými krajinami.

Platnosť bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie  sa ukončí. Návrh Ministerstva financií odsúhlasil v utorok (23. októbra) parlament. Marteriál v septembri schválila vláda.

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ zo 6. marca 2018 vo veci Achmea proti Slovenskej republike je spôsob riešenia sporov medzi investorom a štátom prostredníctvom medzinárodnej arbitráže tak, ako je zavedený prostredníctvom týchto intra-EÚ dohôd, nekompatibilný s právom EÚ.

„Toto rozhodnutie Súdneho dvora vytvorilo zásadný precedens, ktorý postavil investičnú arbitráž vedenú podľa intra-EÚ dohôd mimo pravidiel EÚ. Rozhodnutie Achmea teda predstavuje zásadný krok k odstráneniu právnej neistoty, ktorá pretrvávala medzi investormi z EÚ a členskými štátmi Únie kvôli rizikám obrovských žalôb zo strany týchto investorov,“ uvádza Kažimírov rezort v materiáli.

Vláda dala zelenú ukončeniu platnosti dohôd o ochrane investícií so štátmi Únie

Rokovania s dvadsiatimi členskými štátmi EÚ o ukončení dvojstranných investičných dohôd sú podľa vlády „najrýchlejšou a najschodnejšou cestou“ riešenia situácie, ktorá vznikla po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v spore Slovenska s holandskou firmou Achmea.

Všetky členské štáty EÚ sú teda povinné vyvodiť dôsledky, ktoré z tohto rozhodnutia vyplývajú. „Členské štáty majú povinnosť okamžite ukončiť všetky intra-EÚ dohody a prijať opatrenia za účelom zamedzenia arbitrážnych konaní podľa Zmluvy o energetickej charte v rámci EÚ s cieľom zabezpečiť právnu istotu tak, ako to vyplýva z judikatúry,“ priblížil rezort.

Zmeny, ktoré nastanú na základe rozsudku, by mali viesť k tomu, že sa spory medzi zahraničnými investormi a štátom vrátia na súdy členských štátov. „Zároveň uvedené rozhodnutie vytvára priestor na zváženie a prijatie možných reforiem v súdnictve, ktoré by mali viesť k zvýšeniu dôveryhodnosti slovenských súdov zo strany cezhraničných investorov,“ podotklo ministerstvo financií, ktoré v tejto súvislosti pripravuje ďalšie opatrenia.

Rezort upozornil, že je potrebné čo najskôr ukončiť rozpor intra-EÚ dohôd s právom EÚ. Zároveň v súčasnosti prebieha diskusia medzi Komisiou a členskými štátmi EÚ o možnosti riešenia situácie na multilaterálnej úrovni. Takýto postup by však bol podľa rezortu financií náročný z časového aj politického hľadiska.

Investičné arbitrážne tribunály v EÚ postupne končia

Krajiny EÚ majú postupne rušiť arbitrážne tribunály, ktoré rozhodujú v sporoch medzi investormi a štátmi. Pričinilo sa o tom rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v spore Slovenska a holandskej firmy Achmea.

To ale podľa rezortu financií môže trvať príliš dlho. Ministerstvo pod vedením Petra Kažimíra preto navrhuje osloviť všetky členské štáty, s ktorými má platné investičné dohody, nakoľko „ide o najrýchlejšiu a najschodnejšiu alternatívu riešenia súčasnej situácie“.