Parlament podporil núdzové volania z áut

 

Krátka správa:

Parlament prijal 27. apríla 2006 nezáväznú správu Garyho Titleya (PES, Veľká Británia), ktorá vyzýva na zahrnutie technológie eCall, aby sa znížil počet úrazov na cestách v EÚ.

Schéma eCall si vyžaduje vybaviť automobily satelitnými zariadeniami, ktoré automaticky upozorní v prípade nehody operátorov, spojených celoeurópskym číslom 112.

Týmto spôsobom môžu operátori identifikovať miesto, kde došlo k incidentu a vyslať núdzovú pomoc tak rýchlo, ako to len bude možné a znížiť čas reakcie „približne o 40% v mestských oblastiach a o 50% vo vidieckych oblastiach“.

Iniciatíva by mala kompenzovať nedostatky existujúcich systémov v súkromnom vlastníctve, ktoré sa pokúšajú o pôsobenie na nadnárodnej úrovni. Správa navyše odhaduje, že ročné externé náklady cestnej dopravy by mohli klesnúť až o 26 miliárd €.

Isté sporné otázky však ostávajú naďalej – týkajúce sa nákladov tejto iniciatívy pre spotrebiteľov, pričom sú odhadované rôzne Komisiou a priemyslom. Správa preto vyzýva obe strany na to, aby „realizovali hlbšiu analýzu efektivity nákladov“ implementácie eCall.

Správa tiež odporúča, aby členské štáty aktualizovali svoje núdzové služby a zdôrazňuje dôležitosť toho, aby sa všetky pripojili k schéme eCall, ktorá je budovaná na dobrovoľnom základe.