Parlament schválil rozpočet, vlády protestujú

Podľa návrhu, ktorý poslanci schválili, by sa mal rozpočet Únie v budúcom roku oproti vlaňajšiu zvýšiť o 5,9 %. Napriek tomu, že poslanci mierne škrtali vo výdavkoch, ktoré v apríli predložila Komisia, väčšina členských štátov je z hlasovania Parlamentu rozhorčená.

Konečná výška výdavkov, za ktorú hlasovala drvivá väčšina poslancov sa vyšplhala na 130 miliárd eur. Rada pritom vyzývala ku škrtom, ktoré by viedli k sume 126,5 miliardy eur. Hlavným argumentom predstaviteľov národných vlád je, že by Brusel v čase šetrenia mal ísť členským štátom príkladom. Podľa názoru Parlamentu by však EÚ mala v roku 2011 hospodáriť s vyššou sumou peňazí ako tento rok.

Poslanci tvrdia, že rozumejú starostiam vlád pre výšku rozpočtu a chápu nevyhnutnosť politiky šetrenia na národnej úrovni. Na druhej strane však považujú svojvoľné zníženie platieb za nezlučiteľné so správnym rozpočtovaním a konštatujú, že svojvoľné zníženie položky záväzkov ohrozuje vykonávanie politík Únie a už dohodnutých programov.  

„Rozpočet EÚ nemá tú istú štruktúru ako národný rozpočet, zameriava sa skôr na investície ako na boj s krízou. Dúfam, že debata s Radou bude otvorená,“ vyhlásila po hlasovaní poľská europoslankyňa Sidonia Jędrzejewská, ktorá pracovala na vypracovaní návrhu.

Parlament tvrdí, že kríze treba čeliť podporou vzdelávania, výskumu alebo energetiky. Preto sa poslanci sústredili na zvýšenie kapitoly konkurencieschopnosť a zamestnanosť, odkiaľ by mali finančné prostriedky plynúť do projektu celoživotného vzdelávania, podnikania a inovácií. Novou položkou vo výdavkoch Únie bude diplomatická služba (EEAS), ktorej zavedenie vyplýva z Lisabonskej zmluvy.

Nejednotný Parlament

Parlamentné fórum však tiež nie je úplne jednotné. Niektoré politické skupiny totiž so šetrením, ktoré presadzuje Rada, súhlasia. Najhlasnejšie sa ozývali britskí poslanci. Samotný britský minister pre európske záležitosti David Lidington o požiadavke Parlamentu vyhlásil, že ide o nehoráznosť. Podobné stanovisko zaujali Švédi, Holanďania, Fíni, Dáni, Rakúšania a Česi.

Ďalšie kolo rokovaní

Verzia rozpočtu, ktorú schválil EP nie je definitívna. Po prijatí Lisabonskej zmluvy majú síce poslanci v tejto oblasti väčší vplyv, na konečnom znení sa však musia dohodnúť i s členskými štátmi zastúpenými v Rade.

Od 27. októbra budú mať obe inštitúcie tri týždne na to, aby spoločne našli kompromisné riešenie. Finálnu podobu rozpočtu budú poslanci prejednávať na svojom decembrovom zasadnutí v Štrasburgu. Pokiaľ sa však v Bruseli európski zástupcovia nedohodnú, hrozí Európe po prvýkrát v histórii rozpočtové provizórium.