Parlament varuje pred zákulisnými dohodami na summite

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/openvld/3499842149/

Verhofstadt včera podporil návrhy pre posilnenie hospodárskeho riadenia z pera Európskej komisie, ktoré opísal ako koherentné a ambiciózne. Varoval, že pracovná skupina na čele so stálym predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom jej koncept značne okresala. Očakáva sa, že lídri správu Van Rompuyovej skupiny dnes podporia.

Parlament varuje

Verhoftadt však upozornil, že zákulisným dohodám je koniec. Poukázal na to, že Európsky parlament bude mať plnú spolurozhodovaciu právomoc pri legislatívnych návrhoch, ktoré by Komisia mala predložiť v najbližších mesiacoch.

Upozornenie neprišlo len z tábora liberálov, ale rovnako hovoria aj ľudovci, ktorí v súčasnosti majú najviac kresiel v EP. Iñigo Mendez De Vigo, španielsky europoslanec zo skupiny ľudovcov uvítal návrhy pracovnej skupiny. Dodal, že treba brať do úvahy, že Európsky parlament bude spolurozhodovať a dôsledne bude hrať svoju rolu pri definovaní kontúr reformy.

„Ľutujem, že francúzsko-nemecký návrh ani len nespomína Európsku komisiu, ktorá má tiež čo k záležitosti povedať,“ uviedol De Vigo, pričom dodal, že Parlament by mal byť viac involvovaný.

Zelení, štvrtá najväčšia skupina v Parlamente, tiež podporili liberálov a ľudovcov v tomto stanovisku, ktoré by mohlo znamenať ťažký boj medzi Parlamentom a Radou. Poslanci sa budú spolupodieľať na štyroch zo šiestich legislatívnych návrhov. Potvrdil to belgický poslanec Philippe Lamberts, ktorý tvrdí, že jeho skupina je v prospech ambicióznejšieho a širšieho hospodárskeho rámca ako má Komisia a Rada.  

Verhofstadt uviedol, že dúfa, že tento nový boj nebude trvať deväť mesiacov, čím narážal na čas, ktorý si razil cestu cez Parlament nedávno schválený balík týkajúci sa finančného dohľadu.

Tri body čo nepustia

Verhofstadt vo svojom stanovisku predstavil tri kľúčové oblasti, kde pracovná skupina zmiernila návrh Komisie a kde Parlament, chce presadiť prísnejšiu alternatívu.

Prvou oblasťou je návrh exekutívy na uvaľovanie sankcií na členské štáty s nadmerným deficitom a nerovnováhou v čo najskoršom štádiu, bez oneskorení. Kontrastne, pracovná skupina zdôrazňuje, že pri hroziacich sankciách treba prijať politické rozhodnutie, a teda by ich nemuseli uvaliť. To znamená, že nebude žiadna preventívna procedúra, ani sankcie, upozornil líder liberálov.

Pracovná skupina okrem toho požaduje dvojitý filter pri rozhodovaní, ktoré by malo zahŕňať politické odporúčanie Rady ešte pred tým ako Komisia niečo urobí. V praxi by to znamenalo, že Komisia by mohla uvaľovať sankcie len po určitej dobe.  

Okrem toho, kým európska exekutíva navrhla, aby korektívne akcie alebo sankcie boli iniciované jej vlastnými službami, pracovná skupina vyzýva, aby šlo o odporúčania, ktoré by si vyžadovali následnú podporu ministrov financií.

„Je ľahké zmeniť odporúčania, oveľa ťažšie je zmeniť návrh Komisie, pretože to by si vyžadovalo jednomyseľnosť,“ dodal Verhofstadt.

Netreba zmeniť Lisabonskú zmluvu

Verhofstadt tvrdí, že Parlament chce zájsť ďalej ako Komisia a vyzýva k vytvoreniu Európskeho menového fondu. Okrem toho na nedávnej plenárnej schôdzi poslanci schválili správu v ktorej podporili spoločné európske dlhopisy kryté európskym rozpočtom a na ktorých sa môžu zúčastňovať členské štáty, ak ich miera dlhu nepresadzuje 60 % HDP.

Okrem toho by mal vzniknúť pohotovostný mechanizmus, špeciálne pre veľké krajiny, ktoré by často dokázali zmobilizovať blokujúcu menšinu, ktorá by ich zachránila od sankciami, ak by sa ich hospodárenie vymklo spod kontroly. V tomto prípade by Komisia mala mať právo zasiahnuť.

Podľa lídra liberálov na zavedenie balíka hospodárskeho riadenia by nemali byť potrebné zmeny Zmluvy. „Všetci vedia, že minule ich schválenie trvalo desaťročie,“ vysvetlil.