Parlament zaostril na finančnú krízu

Udržať si otvorenú myseľ pri voľbe správnej stratégie ako regulovať finančné trhy, bolo hlavným posolstvom včerajšieho inauguračného stretnutia špeciálneho výboru Európskeho parlamentu pre finančnú krízu.

Predsedom výboru sa stal nemecký poslanec liberálnej strany FDP Wolf Klinz, pričom ho podporilo všetkých 45 členov. Najväčšiu skupinu výboru tvorí 17 poslancov z EPP. Klinz je zástancom miernej regulácie, takže ho čakajú zložité boje s jeho 12 kolegami z radov socialistov, ktorí presadzujú prísny postup voči finančným inštitúciám.

Úlohou výboru počas 12-mesačného mandátu je predkladať odporúčania európskym inštitúciám. Členovia však majú pochybnosti, či Parlament bude schopný vybrať expertov, ktorí budú o legislatívnom procese informovať. Niektorí na to, aby dokázali svoju kvalifikovanosť, vydali v novinách len niekoľko nedostatočných analýz, odznelo na inaugurácii.

Klinz tvrdí, že výbor bude prihliadať na spektrum názorov a bude sa brániť vonkajším vplyvom od „takzvaných finančných expertov alebo zástupcov finančných inštitúcií“.

Investičné fondy a bonusy

Najťažšou úlohou pre poslancov okolo Klinza bude zanalyzovať návrh regulácie alternatívnych investičných fondov a snahy o vytvorenie celoeurópskeho pravidla týkajúceho sa systému odmeňovania zamestnancov finančných inštitúcií.

Práve regulácia fondov private equity a hedžových fondov najviac rozpoltila Parlament. V prospech fondov prišiel do Bruselu lobovať dokonca aj starosta Londýna Boris Johnson, ktorý sa snažil Komisiu a poslancov presvedčiť, aby prehodnotili svoje postoje.

Odmeny sú podľa Klinza záležitosťou členských štátov. „Existujú predsa výkonné orgány, zhromaždenia akcionárov, výbory supervízorov a tie by mali byť zodpovedné za implementovanie správneho systému odmeňovania vo svojich spoločnostiach.“

Klinz však vyjadril sklamanie nad konceptom finančného dohľadu, ktorý navrhuje Komisia. Európska rada pre systémové riziká a Európsky systém finančného dohľadu sú podľa neho len veľmi obmedzenou verziou celoeurópskeho kontrolného orgánu, ktorý by členským štátom umožniť hovoriť jedným hlasom, čo je pre jednotný trh nevyhnutnosťou.