Parlament zápasí s nedokončenou prácou

Všetci europoslanci v týchto dňoch bojujú o to, aby si zabezpečili politickú budúcnosť aj po voľbách. Majú však pred sebou už len dve zasadania – 21. až 24. apríla a 4. až 8. mája –  aby rozhodli o osude pracovného času, regulácie telekomunikácií, plánu hospodárskej obnovy a kontroly finančných inštitúcií.

Mission impossible?

Kľúčovým slovom najbližších neformálnych stretnutí je trialóg. Cieľom je urýchliť spolurozhodovací proces neformálnymi dohodami medzi reprezentantmi Parlamentu, Rady a Komisie. Zo strany Parlamentu ide zvyčajne o poslancov zodpovedných za jednotlivé oblasti – spravodajcu a jeho „tiene“ z ostatných politických strán. Pokiaľ sa návrhom zaoberá zmierovací výbor, delegáciu vedie podpredseda Parlamentu.

Barrosov stimul

Plán použiť päť miliárd eur na energetiku a širokopásmovú internetovú infraštruktúru, ktorý nedávno prijali lídri EÚ (známy ako Barrosov stimulačný balík) musí ešte schváliť Parlament. Viacerí poprední poslanci však varovali, že podpora nie je až taká istá.

Parlament a Rada v súčasnosti o balíku diskutujú, chcú aby ho prijali na májovom plenárnom zasadnutí. Kľúčovou otázkou ostáva zoznam potenciálnych projektov a hlavne ako plán dokáže podporiť energeticky efektívne opatrenia. Parlamentný výbor pre priemysel tvrdí, že dátumom neviazané fondy by mali byť využité na energeticky úsporné projekty ako „inteligentné mestá“ namiesto toho, aby smerovali späť do členských štátov.

 
Bankovníctvo, poisťovníctvo a rating

Na aprílovom plenárnom zasadnutí by malo dôjsť k hlasovaniu v prvom čítaní dvoch legislatívnych návrhov zacielených na zlepšenie kontroly finančného sektora – hlavne bánk (kapitálové požiadavky) a poisťovní (Solvency II). Kľúčovou otázkou je kontrola nadnárodných finančných skupín a budúca spolupráca medzi jednotlivými dozornými orgánmi. V prípade Solvency II sa poslanci dohodli s predsedníctvom Rady. Diskusie ešte stále prebiehajú ohľadom kapitálových požiadaviek a Parlament čaká na odpoveď Rady.

Telekomunikačný balík

 
V máji by mali prebehnúť druhé čítanie legislatívnych návrhov o hospodárskej regulácii a ochrane spotrebiteľa telekomunikačných sietí. Poslanci sa zamerali na posilnenie a zaručenie práva užívateľa na pripojenie k verejnej komunikačnej sieti na pevnom mieste, pomocou kábla alebo bezdrôtovo a za dostupnú cenu.

Parlament a Rada ešte musia dohodnúť na druhu orgánu, ktorý by mohol užívateľom zamedziť prístup k internetovej sieti. Pre EP je internet nevyhnutným nástrojom pre praktické uplatňovanie niektorých základných práv.

Pracovný čas

Navrhovaná legislatíva aktualizuje limity EÚ o pracovnej dobe v prospech zdravia zamestnancov, je však otázne, či sa strany dokážu dohodnúť. Parlament otvorene kritizuje nedostatok aktivity zo strany exekutívy. Poslanci a Rada sa dlhodobo nevedia dohodnúť na konečnom znení smernice.
 
Formálne vyjednávania v rámci zmierovacieho výboru taktiež zlyhali a v súčasnosti prebiehajú neformálne diskusie medzi Radou a Parlamentom a je otázne, či sa do májového zasadania stihnú dohodnúť alebo či nateraz ostanú platné staré pravidlá.