Partnerstvo s krajinami Karibiku: Obchod vs. rozvoj

Pozadie

Dohody o hospodárskom partnerstve (EPA) sú nástroje pre hospodársku pomoc rozvojovým krajinám, kompatibilné s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). EÚ ich uzatvára s rozvojovými krajinami z Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP). Okrem iného zahŕňa finančnú pomoc na rozvoj obchodnej infraštruktúry a tiež garantuje prístup na trh EÚ.  

Európsky parlament odobril tento týždeň dve z ôsmych dohôd – jednu z Cariforom a druhú, dočasnú s Pobrežím slonoviny.

Otázky

Z radov Strany európskych socialistov (PES) zaznievali obvinenia, že stredo-pravá skupina EĽS-ED spolu s liberálmi (ALDE) chce slabé ekonomiky krajín ACP vystaviť „kontroverzným“ obchodným dohodám. Tvrdili, že na vlády dotknutých krajiny „bol vyvíjaný silný nátlak vrátane hrozby odmietnutia rozvojovej pomoci“. EĽS-ED zase tvrdí, že socialisti využitím obštrukcií odmietajú priznať krajinám nástroje na udržateľný rast a rozvoj.

Kritici tvrdia, že tieto dohody liberalizujú obchod s krajinami príliš a v priebehu krátkej doby, čo môže tieto krehké ekonomiky zvalcovať.

„EÚ nemá vôbec žiadny záujem na tom, aby tieto dohody spravili ktorúkoľvek krajinu chudobnejšou,“ povedala komisárka pre obchod, barónka Catherine Ashton.

Komisia nakoniec súhlasila, že nebude voči zmluvným krajinám uplatňovať požiadavky týkajúce sa verejných služieb a tzv. "singapurské témy" (štandardy vo verejnom obstarávaní, právo duševného vlastníctva, obchod, investície a hospodárska súťaž).

Poslanci sa prostredníctvom správy pýtajú Komisie, ako to myslí s bojom proti existencii daňových rajov, keďže osem zo 14 členských krajín združených v Cariforum považuje OECD za daňové raje.

Socialisti sú s ústupkami Komisie viac-menej spokojní. „Cathy Ashton jedná z krajinami ACP ako so skutočnými partnermi, s rešpektom a úctou, čomu nebolo pred jej menovaním vždy tak,“ tvrdí socialistická europoslankyňa Erika Mann. Barónka Ashton nahradila na poste komisára pre medzinárodný obchod Petra Mandelsona po tom, čo sa stal ministrom vo vláde Gordona Browna. Mann ocenila „zmenu tónu Komisie“ od jej menovania.

„Musíme nájsť správnu rovnováhu medzi našimi obchodnými a rozvojovými záujmami,“ povedal David Martin, spravodajca k dohode medzi EÚ a Cariforom.

„Chceme, aby tieto dohody pomohli rozvoju týchto krajín, aby pomohli v boji proti chudobe, aby pomohli integrácii medzi ekonomikami regiónu a ich integrácii do globálnej ekonomiky,“ dodal Martin.

„Keďže každý región i každá krajina má iné špecifiká, treba im ‘ušiť’ takú dohodu, ktorá bude odrážať tieto rozdiely,“ hovorí člen výboru EP pre medzinárodný obchod Peter Šťastný (EĽS-ED, SDKÚ-DS). Tu niekde je podľa neho aj predmet sporu.

„Poslancom ide skutočne o to, aby sa investície využili čo najefektívnejšie, aby sa zabránilo korupcii, zbytočnému plytvaniu atď. EÚ záleží na tom, aby tieto chudobné regióny ekonomicky rástli čo najrýchlejšie a aby bol tento rast udržateľný,“ dodáva Šťastný.

Dohoda s Cariforom obsahuje aj tzv. "review clause", na základe ktorej sa budú po piatich rokoch hodnotiť dôsledky ich implementácie. EP žiada, aby sa k dohodám vyjadrovali ako národné parlamenty, tak i Európsky parlament.