Paušálnou daňou proti byrokracii

Monitorovací výbor, ktorý pravidelne skúma dôsledky krízy na slovenské MSP, rokoval o možnosti zaviesť paušálnu daň pre podnikateľov s ročným obratom do 50 tisíc eur. Podľa rezortu hospodárstva by sa takto mohla znížiť administratívna záťaž na podniky. Okrem toho ide aj o jeden z princípov Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA). Vláda sa v rámci svojich protikrízových opatrení zaviazala k úplnému vykonávaniu akčného plánu pre implementovanie SBA.

V daňových otázkach výbor okrem toho predložil návrh na hľadanie riešenia pre jednoduché a rýchle zrušenie pozície platcu DPH, ktoré by sa týkalo tých podnikateľov, čo od začiatku roka prekročili hranicu 35 tisíc eur, no obrat vyšší ako 50 tisíc eur nedosahujú.

Výbor sa zaoberal aj problematikou zálohových platieb za energie. „Členovia výboru poukázali na skutočnosť, že dodávatelia energií zneužívajú svoje monopolné postavenie a neúmerne zvyšujú zálohové platby, čím znevýhodňujú podnikateľské subjekty,“ informuje MH SR. Navrhli teda previerku všetkých licencovaných subjektov pre sprostredkovanie predaja energií.

Rezort hospodárstva informoval aj o súčasnom stave slovenského pracovného trhu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v 28. týždni evidujú 6909 voľných pracovných pozícií. V porovnaní s uplynulým týždňom je to pokles o 415 miest. V súčasnosti je ohrozených 106 pozícií, keďže traja zamestnávatelia ohlásili hromadné prepúšťanie do 100 pracovných miest. Vecná diskusia bola aj o návrhu  predĺženia podpory v nezamestnanosti zo súčasných 6 na 9 až 12 mesiacov.