Pesimistické vyhliadky klimatických rokovaní na Bali

Krátka správa

EÚ trvá na tom, aby závery summitu na Bali, ktoré majú byť rámcom budúcej globálnej dohody o klimatických zmenách, obsahovali záväzok rozvinutých krajín „znížiť ich emisie skleníkových plynov v absolútnom vyjadrení“, povedal v stredu komisár pre životné prostredie Stavros Dimas.

No americká delegácia na Bali je tvrdo proti. Napriek skorším vyjadreniam sa odmieta zaviazať k znižovaniu množstva emisií.

EÚ okrem toho narazila na odpor Číny a Indie, ktoré tiež nechcú prijať väčšie záväzky znižovania emisií v budúcnosti.

Priebeh rokovaní vyvoláva obavy, že výsledkom konferencie bude príliš otvorený negociačný rámec, na ktorom nebude možné postaviť pevnú globálnu dohodu, v ktorej by sa najväčší znečisťovatelia zaviazali k zmysluplnému zníženiu emisií. Ministri majú uzavrieť rokovania na Bali do dnes, 14. decembra.

Napriek týmto pesimistickým vyhliadkam sa podarilo dosiahnuť aspoň nejaký pokrok v otázke finančných transferov pre rozvojové krajiny, ktoré budú najhoršie postihnuté následkami klimatických zmien – šírením púští, či zvyšovaním hladiny morí.

Revitalizoval sa aj nástroj, ktorý má rozvojovým krajinám pomáhať vysporiadať sa s následkami klimatických zmien – fond nazývaný Globálny environmentálny nástroj. Vytvorený bol ešte v roku 1997, ako súčasť Kjótskeho protokolu.

Na základe dohody z 11. decembra sa podstatne zvýšia prostriedky vo fonde. K súčasným 40 miliónom dolárov pribudnú príjmy z dvojpercentnej dane na transakcie v rámci Mechanizmu čistého rozvoja (Clean Development Mechanism – CDM), ktorý sa týka investícií bohatých krajín do „čistých“ projektov v rozvojovom svete, výmenou za emisné kredity.

OSN odhaduje, že ak by začali projekty CDM fungovať naplno, do roku 2030 by mohli do fondu prinášať 1-5 miliárd dolárov ročne. Podľa niektorých odborníkov však rozvojovým krajinám nebude stačiť ani to. Kate Raworth z Oxfam International tvrdí, že na prispôsobenie sa klimatickým zmenám budú potrebovať asi 50 miliárd dolárov ročne.