Plán na záchranu bánk narazil na prekážky

Komisár Barnier prezentuje smernicu o bankových účtoch, Zdroj: Európska komisia

Projekt bankovej únie sa mal ukončiť v januári 2014 po voľbách v Nemecku. Aspoň tak znela dohoda európskych lídrov z októbra 2012. Išlo o ústupok nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, ktorá preferovala „kvalitu pred rýchlosťou“ pri rokovaniach o novom dohľade bánk.

Európa však stále nemá odpoveď na otázku, ako by mala vyzerať záchrana problémovej banky. Riešenie neprinieslo minulotýždňové zasadnutie ministrov financií EÚ ani následné rokovanie trialógu, teda Parlamentu, Komisie a Rady.

„Banková únia potrebuje druhý pilier – jednotný rezolučný mechanizmus, keď jej prvý pilier – jednotný mechanizmus bankového dohľadu – začne fungovať. V stávke je naša kredibilita a efektívnosť,“ varoval eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier.

Podľa decembrovej dohody by rezolučný fond mal dosiahnuť kapacitu 55 miliárd eur. Pri tomto však všeobecný konsenzus končí.  

Otvorenou otázkou zostáva, kto bude rozhodovať o spustení záchrannej akcie u problémovej banky.

Nemecko preferuje, aby bola táto zodpovednosť na členských krajinách. Poslanci EP sú však za to, aby tieto právomoci mala Európska komisia. Doterajšie rokovania smerujú k tomu, že napokon by mohlo ísť o komplexný systém rozhodovania.

Tým by však značný vplyv pri rozhodovaní získali veľké krajiny ako Nemecko či Francúzsko.

Problematickým bodom je aj stanovenie obdobia na napĺňanie vkladov rezolučného fondu. Počas rokovania ministrov síce padol kompromisný návrh na jeho skrátenie z desať na osem rokov, to je však stále ďaleko od predstáv europarlamentu, ktorý hovorí o trojročnom období.

Rokovania teda pokračujú s cieľom dospieť k dohode pred marcovým summitom (20.- 21. marca 2014). Ide o posledné zasadnutie šéfov štátov a vlád členských krajín Únie pred májovými eurovoľbami.

Agenda summitu bude pomerne náročná, keďže lídrov čaká diskusia o európskom priemysle, energetike, globálnom otepľovaní či Ukrajine. Banková únia teda zrejme nebude jeho prioritou.