Plán obnovy nesmie zvyšovať regionálne rozdiely, varuje šéf výboru europarlamentu

Younous Omarjee, poslanec Európskeho parlamentu [Európsky parlament/Daina Le Laric]

Sociálna a územná súdržnosť regiónov EÚ musí tvoriť základ plánu obnovy, hovorí pre EURACTIV.com francúzsky europoslanec YONOUS OMARJEE (GUE/NGL). Podpora investícii a rastu v rámci plánu obnovy podľa neho nesmie prehĺbiť rozdiely medzi regiónmi.

Pandémia zväčšila nerovnosti medzi sociálnou a ekonomickou životnou úrovňou EÚ regiónov a je na mieste ich zmierňovať, hovorí Omarjee, ktorý v Európskom parlamente šéfuje Výboru pre regionálny rozvoj.

„Musíme si uvedomiť, že v dôsledku COVID-19 potrebujeme začať intenzívnejšie pracovať na zlepšení sociálnej a teritoriálnej súdržnosti EÚ,” konštatuje Omarjee.

Pandémia stojí podľa europoslanca, ktorý pochádza z francúzskeho zámorského územia Réunion, regióny „veľmi veľa, a preto je podstatné začať s obnovou EÚ práve na úrovni regiónov”.

Viac peňazí na kohéziu, aj nad rámec rozpočtu

Aj keď členské štáty o novom sedemročnom rozpočte EÚ stále rokujú s Európskym parlamentom, na letnom summite sa krajiny dohodli, že rozpočet bude mať k dispozícii na účely súdržnosti a regionálneho rozvoja 330,2 miliardy eur, čo je skoro o 12 percent menej ako mal predošlý rozpočet. Návrh ešte musí schváliť Parlament.

Celková výška dostupných financií na kohéziu bude napriek tomu o jedno percento vyššia  a to vďaka sume 47,5 miliardy eur, ktorú si EÚ požičia v rámci plánu obnovy.

Samosprávy čakajú, koľko uvidia z plánu obnovy

Slovenskí členovia Európskeho výboru regiónov oceňujú jeho platformu na zdieľanie skúseností zo zvládania pandémie. Chvália EÚ za reakciu na koronavírus, no pri očakávaniach, čo sa z financií z plánu obnovy dostane do regiónov, sú opatrní.  

Členské štáty chcú peniaze čerpať po svojom

Europoslanec má obavy z rozhodnutia členských štátov prerozdeľovať peniaze z plánu obnovy cez svoje národné programy namiesto toho, aby využili mechanizmy EÚ.

„Nariadenia a mechanizmy EÚ zaručujú zachovanie komunitného a súdržného prístupu pri zavadzaní nových politík,” poznamenal europoslanec s tým, že má pochybnosti „z rozhodnutí, ktoré doposiaľ padli v súvislosti s čerpaním peňazí z plánu obnovy“.

Ich implementácia môže podľa neho viesť k „renacionalizácii” politík EÚ. 

Členské štáty musia teraz vypracovať národné plány reforiem, aby získali prístup k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je súčasťou plánu obnovy.

Omarjee zdôrazňuje, že „základ mechanizmu tvoria články zmluvy, ktoré sa týkajú princípu súdržnosti“.

„Musíme zabezpečiť, aby národné plány na čerpanie fondov podporovali územnú súdržnosť a neoslabovali ju“.

Naráža tým na článok 175 Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý zaväzuje členské štáty, aby ich nariadenia automaticky podporovali „ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť“ a aby zmenšovali „rozdiely medzi štádiom rozvoja rôznych regiónov a zaostalosťou najmenej atraktívnych regiónov“.

Nové opatrenie

„V súčasnosti pracujeme na opatrení, ktoré zmení životy občanov regiónov EÚ počas najbližších 10 rokov,“ dodáva Omarjee. Naznačuje tiež, že jeho výbor sa bude zároveň sústrediť na zjednodušenie procesu čerpania eurofondov.

Rybníček o eurofondoch: Ak vláda do projektov nezapojí samosprávy, dopadne to zle

Projekty v regiónoch financované z budúcich eurofondov musia byť podľa predsedu Únie miest Slovenska Richarda Rybníčka vznikať na základe integrovaných územných stratégií, čiže v spolupráci vlády, krajov, miest a obcí.  

„Myslím si, že procesy čerpania fondov budú mať konkrétnejšiu podobu, ako majú dnes. Niečo sme v tomto smere už spravili, počas pandémie a je kľúčové v tom pokračovať,” uzavrel Omarjee.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8