Plastové obaly udržujú potraviny čerstvé, ale plytvanie neriešia

Medzi rokmi 2004 a 2014 sa množstvo obalov aj odpadu prvýkrát zdvojnásobilo - 30 miliónov ton odpadu (30 až 173 kg na Európana) ročne a o 40 až 50 percent viac plastových obalov. [Shutterstock]

Podľa novej štúdie sa medzi rokmi 2004 až 2014 množstvo obalov aj potravinového odpadu zdvojnásobilo.

Plastové obaly neriešia problém európskeho potravinového odpadu.

Uvádza to nová štúdia mimovládnych organizácií Priatelia Zeme Európa a Zero Waste Europe uverejnená 10. apríla.

Dvakrát viac obalov aj odpadu

Až 37 percent potravín predávaných v Európskej únii sa balí do plastových obalov. Podľa výrobcov by malo balenie prispieť k zníženiu potravinového odpadu, keďže udržuje výrobky dlhšiu dobu čerstvé.

Meadhbh Bolgerová z Priatelia Zeme Európa však povedala, že „balenie potravín do plastu a požívanie plastových fliaš systematicky nezabraňuje plytvaniu potravinami a niekedy ho dokonca spôsobuje“.

Zistenia štúdie ukázali, že medzi rokmi 2004 a 2014 sa množstvo potravinového odpadu zdvojnásobilo na 30 miliónov ton (173 kg na Európana) ročne a množstvo vyprodukovaných plastových obalov sa zvýšilo o 40 až 50 percent (30 kg na Európana ročne).

Minister ohlásil radikálnu zmenu odpadového systému, zneistil zástupcov výrobcov

Ministerstvo životného prostredia uvažuje o vytvorení monopolnej agentúry pre odpad. Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré by nahradila, sú skeptické.

Znečistené pláže

Väčšina plastových obalov sa použije iba raz. Časť z nich skončí na skládkach, kde sa spália. Mnohé však priamo znečisťujú životné prostredie.

Osemdesiatpäť percent odpadu, ktorý sa nachádza na plážach, tvorí plast. Viac ako polovicu z neho tvoria výrobky na jednorazové použitie, ako slamky, nádoby na potraviny a príbory.

Menej jednorazových obalov? Pre Slovensko je to „vysoká ekonomická záťaž“

Podľa novej európskej plastovej stratégie by mali byť všetky plastové obaly na európskom trhu recyklovateľné.

Eurokomisár pre životné prostredie Karmenu Vella sa v marci zúčastnil upratovania na belgickom pobreží. Dobrovoľníci zhromaždili až 5,5 ton odpadu v priebehu jedného dňa. Najčastejšími výrobkami na jedno použitie boli plastové vrecká, balóny a vatové tyčinky do ucha.

Aktivisti upozorňujú na to, že plytvanie potravinami je významný problém, s ktorým Európska únia nebojuje dostatočne. Úniu skritizovali dokonca aj jej vlastní audítori. V januári zdôraznili údajné nedostatky Komisie v pomerne ostrej správe.

Čínsky zákaz dovozu odpadu

Odkedy prestala Čína akceptovať dovoz odpadu, plasty a ich úloha v spoločnosti sa čoraz častejšie dostávajú do pozornosti. Rozhodnutie Pekingu prinútilo európske hlavné mestá aj celú Úniu zamyslieť sa nad tým, čo robiť s odpadom.

Čína už nechce odpad z Európy, hromadí sa aj na Slovensku – Denník N

PETER KRASNEC, ktorý roky pôsobí v odpadovom priemysle, hovorí o tom, ako vyzerala cesta odpadu zo Slovenska do Číny a čo sa stane, keď Čína v marci naplno obmedzí dovoz plastového odpadu z Európy.

Európska komisia v januári oznámila, že v rámci svojej Stratégie pre plasty predloží legislatívu na zákaz plastov na jedno použitie. Návrh by sa mal zverejniť v polovici mája.

Francúzsky politik Arash Derambarsh vyzval Komisára pre bezpečnosť potravín Vytenisa Andriukaitisa, aby sa usiloval o prijatie smernice pred európskymi voľbami v roku 2019.

Niektoré krajiny ako Taliansko, Francúzsko či Veľká Británia však už začali prijímať konkrétne opatrenia, ako je zálohovanie či povinnosť supermarketov darovať nepredané potraviny.

Sklo ako vzor

Štúdia o potravinovom odpade uvádza, že namiesto plastu by sa mali používať udržateľnejšie alternatívy.

Európska federácia obalového skla (FEVE) si myslí, že odpoveďou je práve sklo. Recyklácia tohto materiálu dosahuje v Únii až 74 percent. V niektorých krajinách ako Belgicko a Švédsko dokonca viac ako 95 percent.

V roku 2014 sa naopak recyklovala menej než tretina plastového odpadu.

Recyklácia odpadu je iba odklad problému, tvrdí šéf košickej zberovky

Európa má podľa Mariána Christenka dve riešenia: buď zaviesť plne biodegradovateľné obaly alebo používať dobre recyklovateľné materiály.

Jean-Paul Judson z FEVE však neskôr vysvetlil, že nejde o to, aby sklo nahradilo plast. Podstatné je, aby sa sklo stalo významnejšou súčasťou plánov na recykláciu. Cieľom FEVE je, aby sklo slúžilo ako modelový príklad pre nakladanie s plastom.

Svetlejšie farby obalov a recyklácia

Európska Stratégia pre plasty zahŕňa aj dobrovoľné záväzky zo strany výrobcov. Švajčiarsky potravinový gigant Nestlé už vyhlásil, že chce, aby boli všetky jeho obaly recyklovateľné alebo opakovane použiteľné do roku 2025.

Nestlé je najväčšou spoločnosťou, ktorá predáva zabalené potraviny. Hoci je jej cieľ ambicióznejší ako v prípade Európskej únie (rok 2030), aktivistické skupiny ako Greenpeace skritizovali vyhlásenie spoločnosti a označili ho za „falošnú ekopropagandu“.

Expert na udržateľnosť pracujúci pre Nestlé, Duncan Pollard, oznámil, že spoločnosť sa zameria na odstránenie nerecyklovateľných plastov a podporí ľahšie spracovateľné materiály.

Pollard dodal, že pozitívny vplyv na recykláciu by mali aj veľmi jednoduché zmeny (napr. svetlejšia farba balenia). Upozornil však na to, že z hľadiska recyklovanie je dôležitá hlavne miestna infraštruktúra.

Recyklujeme len deväť percent surovín, vypočítali experti

ŠPECIÁL / V Davose vznikol pôdorys svetovej koalície podnikov, inštitúcií a mimovládok za obehovú ekonomiku.