Po konci krízy menová vojna?

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyzval G20, aby dala „jasný politický záväzok preferovať trvalejšie riešenia napätia na menových trhoch založené na spolupráci“.

V liste podpísanom aj  stálym predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom, Barroso apeluje na G2, aby jej krajiny vytvorili podmienky na to, aby boli výmenné kurzy stanovované v súlade s trhovými základmi a aby sa štáty zdržali konkurenčnej devalvácie mien“.

Ostrú reakciu si vyslúžilo najmä rozhodnutie FEDu, americkej centrálnej banky, ktorá minulý týždeň  oznámila nákup vládnych dlhopisov v celkovom objeme 600 miliárd dolárov. Kritika vyvolala diskusiu na tému, ako čo najlepšie podporiť oživenie svetovej ekonomiky a vyhnúť sa ďalšej finančnej kríze.

Zástupcovia G20 FEDu vyčítajú, že nezobral do úvahy globálne dôsledky svojho rozhodnutia (najmä oslabenie dolára a posilnenie toku lacných peňazí do rozvíjajúcich sa ekonomík) a narušila atmosféru spolupráce, ktorú sa G20 s veľkými problémami snažila udržať.

Spojené štáty si týmto krokom tiež zhoršili vyjednávaciu pozíciu voči Číne, ktorú sa dlhodobo snaží presvedčiť k rýchlejšej revalvácii podhodnoteného juanu. Pre obnovu rovnováhy svetovej ekonomiky je pritom práve toto jednou zo zásadných tém.

Podľa hovorcu G20 sa mali vyjednávači zhodnúť na rámcových podmienkach pre vyrovnaný hospodársky rast, ale diskusie boli napäté. Hlavné rokovania summitu sa odohrajú dnes.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun na tlačovej konferencii, ktorá summitu predchádzala dal najavo znepokojenie z „protichodných názorov“, ktoré sa počas prípravných rokovaní objavujú. Dodal, že krajiny G20 musí v tomto kritickom okamihu spolupracovať. Teraz je čas na jednotu, povedal.

V poradí piata schôdzka krajín G20 od začiatku svetovej finančnej krízy mala dať symbolickú bodku za začiatkom novej éry medzinárodnej spolupráce. Južná Kórea, ktorá summit hostí nechala na transparenty natlačiť slogan „Po konci krízy spoločný rast“.

Proklamovaná pokrízová jednota ale vo svetle rozdielneho tempa hospodárskeho oživenia a často protichodných národných politických opatrení ale pokrivkáva. Zatiaľ čo vo väčšine vyspelých svetových ekonomík zostáva rast pod dlhodobým priemerom a je závislý hlavne na exporte, rozvíjajúcim sa ekonomikám ako je Čína alebo Brazília sa podarilo vrátiť na hodnoty z doby pred krízou.

Nízke tempo hospodárskeho rastu vo vyspelých krajinách vedie k obavám, aby sa vlády a centrálne banky nepokúsili ekonomiku naštartovať devalváciou svojich mien. V reakcii na podobné obavy vydal tento týždeň prezident Svetovej banky Robert Zoellick vyhlásenie, ktorým zaskočil finančné trhy a v ktorom svetovým mocnostiam navrhol zavedenie modifikovaného zlatého štandardu. Meny by na zlato neboli priamo viazané, ale skôr by bolo vodítkom pre stanovovanie ich kurzových vzťahov.

Na tlačovej konferencii v Singapure Zoellick upresnil, že mu nejde o návrat k zlatému štandardu. Porovnanie s cenou zlata by ale vraj politikom umožnilo odhliadnuť od menových kurzov a zamerať sa na ekonomickú podstatu.

„Nemyslím si, že dôjde k menovej vojne. To je prehnané“, vyhlásil Zoellick.

EurActiv/Reuters