Po vianočnom dôchodku aj euro-dôchodok

Krátka správa:

Ako konkrétne by jednorázové navýšenie dôchodkov vyzeralo zatiaľ nie je známe. Premiér Robert Fico predstavil „euro-dôchodok“ zatiaľ iba ako svoju myšlienku počas bratislavskej konferencie Národného konventu o EÚ „Vstup Slovenskej republiky do eurozóny.“ Pripustil tak, že zavedenie eura bude mať negatívny dopad na niektoré vrstvy obyvateľov. Premiér považuje dôchodcov za najohrozenejšiu vrstvu obyvateľstva a jej zabezpečenie označil za „najdôležitejšiu prioritu.“

Splnomocnenec vlády pre zavedenie eura Igor Barát sa pritom dlhodobo snaží rozptýliť obavy, ktoré teraz premiér oficiálne pripustil – že euro sťaží finančnú situáciu obyvateľov.

Hovorca ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Michal Stuška potvrdil, že „debata o tomto opatrení sa začína.“ Nevedel však konkretizovať žiadne detaily. Obmedzil sa len na konštatovanie, že „táto vláda má záujem robiť čo najviac pre najslabších a najzraniteľnejších občanov.“

Podľa Ivana Štefanca z SDKÚ-DS si Robert Fico odporuje: „Na jednej strane hovorí, že sa netreba obávať zavedenia eura a na druhej strane už teraz vyvoláva strach a neistotu tým, že niekomu chce kompenzovať zatiaľ len jeho obavy.“ Podľa opozície je to populistický a nezmyselný krok. Vidí aj priestor na diskrimináciu – „Kto určí hranicu, kto príspevok dostane a kto nie?“ Pripomína aj negatívny vplyv na verejné financie – dodatočné výdavky zvýšia rozpočtový deficit.

Slovenské dôchodky patria k najnižším v EÚ. Podľa údajov Sociálnej poisťovne bol v auguste 2007 priemerný starobný dôchodok 8 836,- Sk, čo je približne 260 eúr. Premiér Robert Fico to považuje za rizikové a vyhlásil, že vláda bude stáť pred „jednou z najväčších výziev… ako zabezpečiť dôstojný život určitých kategórií ľudí, ako nám to ukladá Ústava Slovenskej republiky“. Následne podčiarkol: „Tento záväzok… je rovnocenný zo záväzkom plniť kritériá Maastrichtu.“V tomto zmysle chce navrhnúť aj vyplatenie „euro-dôchodku.“

Pre životnú úroveň dôchodcov po vstupe do eurozóny je rozhodujúce, ako  sa budú vyvíjať ceny. Odborníci očakávajú nárast inflácie do 4%. Prípad Slovinska to dokazuje: inflácia v krajine by v roku 2007 mala dosiahnuť 3,5% a v roku 2008 3,7%. Vzrástli najmä ceny potravín – medziročný nárast pri obilninách predstavoval až 22%.

Výška slovenských dôchodkov je hlboko pod európskym štandardom. Priemerný dôchodok v EÚ sa pohybuje na úrovni 60% priemernej mzdy v hospodárstve. Na Slovensku je len 45%. Analýza ekonóma Petra Staněka na stránke Sociálnej poisťovne priznáva, že „nie je možné v žiadnom prípade očakávať zásadné zvýšenie tohto pomeru.“