Pôdohospodárska platobná agentúra sa snaží čo najrýchlejšie hodnotiť žiadosti akčných skupín

Ilustračný obrázok/Budova Pôdohospodárskej platobnej agentúry. [FOTO TASR/Jaroslav Novák]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Ako dostať eurofondy do regiónov

Miestne akčné skupiny informovali, že nemajú vyplatené žiadne dotácie na projekty a Slovensku preto hrozí prepad 200 miliónov eur z eurofondov. Platobná agentúra sa bráni tým, že predkladané projekty sú často chybné, čo predlžuje proces ich kontroly.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) reaguje na vyhlásenia Miestnych akčných skupín (MAS), podľa ktorých pre jej nečinnosť Slovensku hrozí prepadnutie 200 miliónov eur určených na rozvoj vidieka.

Agentúra tvrdí, že vynakladá maximálne úsilie, aby sa projekty miestnych akčných skupín vyhodnotili čo najrýchlejšie. Avšak nie všetky projekty sú predkladané správne a kompletne, či už zo strany MAS alebo konkrétnych žiadateľov, čo následne spôsobuje predlžovanie lehôt na vyhodnotenie zo strany PPA.

Nedôslednosť žiadostí

Ako ďalej pre TASR uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na kritiku Národnej siete (NS) miestnych akčných skupín SR, v rámci programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2020 zo všetkých žiadostí o nenávratný finančný príspevok  bolo doposiaľ 100 percent vyzvaných na doplnenie miestnou akčnou skupinou alebo žiadateľom. „Následná kontrola zo stany PPA je nevyhnutná a opodstatnená z dôvodu veľkej chybovosti, a to tak zo strany žiadateľov, ako aj zo strany miestnych akčných skupín,“ podčiarklo MPRV.

Výsledkom administratívnej kontroly PPA je podľa agrorezortu aj vydanie nesúhlasného návrhu na vyhodnotenie dotačných žiadosti, ktoré je v rozpore s návrhom MAS na schválenie, a to najmä z dôvodu nedôslednosti postupov administratívnej kontroly MAS pri kontrole a hodnotení žiadostí o dotácie.

Slovensko môže prísť o 200 miliónov určených pre Miestne akčné skupiny

Ani tesne pred koncom programového obdobia nedostali Miestne akčné skupiny na svoje projekty ani euro. Rozvoj územia financovaný z eurodotácií sa podľa nich neuskutočňuje. Hovoria o frustrácii a katastrofe, ktorá môže skončiť finančným kolapsom viacerých akčných skupín. 

U žiadateľov, ktorí predkladajú žiadosti o finančný príspevok na MAS, sú podľa MPRV najčastejším nedostatkom chybne, respektíve neúplne vyplnené žiadosti, nekompletné povinné prílohy k žiadosti, ktoré môžu mať vplyv na stav žiadostí o eurodotácie ako takých.

MAS ale tvrdia, že riadiace a kontrolné orgány sú personálne poddimenzované a sami zbytočne byrokratizujú celý proces.

„Na Slovensku treba zmeniť existujúce procesy. Hlavne v Programe rozvoja vidieka. Projekt skontrolujeme my a následne PPA ešte raz. Kontrolujú každý projekt, ktorý už prešiel kontrolou cez hodnotiteľov i kontrolou v MAS. Riadiaci orgán robí tretiu kontrolu, ako keby išlo o niečo úplne nové. Zjednodušenie by značne urýchlilo všetky procesy. Integrovaný regionálny operačný program deklaruje, že bude fungovať jednoduchšie. To však nevieme, lebo projekty od MAS ešte vôbec nezačal kontrolovať,“ konkretizuje Juraj Bódi z MAS Podpoľanie.

Nové peniaze, staré pravidlá

Nové programové obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré opäť počíta s podporou akčných skupín, nezačne už v januári budúceho roka, ale až v roku 2023.

„Počas nasledujúcich mesiacov predpokladáme schválenie európskej legislatívy k prechodnému obdobiu, ktoré bude pravdepodobne dvojročné. Uvedená legislatíva stanoví finančné alokácie pre jednotlivé členské štáty, ktoré budú môcť byť použité na ďalšiu významnú podporu v rámci PRV v rokoch 2021 až 2022 (s čerpaním podľa pravidla n+3 do roku 2025). Doposiaľ je nastavená možnosť čerpania finančných prostriedkov podľa rovnakého pravidla do roku 2023, teda nie do roku 2020,“ uviedlo agroministerstvo.

Miestne akčné skupiny na Slovensku živoria, štát nechápe ich prínos, hovorí manažérka skupiny

Vďaka Miestnym akčným skupinám ľudia v regiónoch nie sú iba pasívnymi prijímateľmi európskych dotácií. Vláda ale nechápe ich prínosy, hovorí MIROSLAVA VARGOVÁ z MAS Malohont. MAS môžu v tomto programovom období čerpať peniaze z dvoch fondov EÚ, no ani v jednom sa čerpanie na miestne projekty prakticky ešte nezačalo. „Myslím si, že väčšina MAS to ani nestihne vyčerpať,“ dodáva. 

MPRV zároveň upozornilo, že v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sú projekty predložené MAS vyhodnocované na riadiacom orgáne IROP, ktorý po delimitácii spadá pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Predseda Národnej siete (NS) miestnych akčných skupín SR Štefan Škultéty upozornil, že MAS na Slovensku doteraz nemajú zazmluvnený ani jeden projekt pre konečných užívateľov. Pritom december je posledným mesiacom programového obdobia 2014 až 2020. Zdôraznil, že program Leader je veľmi úspešný v celej Európe, u nás však kolabuje. Na PPA v Nitre podľa neho stojí vyše 1200 projektov.

Na Slovensku tak vrcholí nevídaný škandál, aký nemá obdobu v celej Európe. Slovensko podľa Škultétyho môže prísť o 200 miliónov eur. Podľa viacerých zástupcov MAS im tak hrozí finančný kolaps, pretože stále nemajú zaistené peniaze na prevádzku.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8