Poliaci chcú 15% korporátnu daň

Krátka správa:

Poľská liberálna vláda pripravuje radikálne zmeny verejných financií. Krajina by sa tak mala dostať bližšie k euru a pritiahnuť viac investícií. Viceminister financií Stanisław Gomułka v rozhovore pre denník Gazeta Prawna predstavil plánované zmeny:

  • Od roku 2009 znížiť korporátnu daň z príjmov na 15%, prípadne ešte menej (súčasná sadzba je 19%)
  • Znížiť výdavky a zamestnanosť v štátnom sektore o 10%
  • Dostať deficit verejných financií pod 3% už v tomto roku, čo by Poľsku otvorilo dvere do eurozóny

Stanisław Gomułka je ekonóm z London school of Economics. Jeho návrhy označuje miestna tlač za „revolučné.“ Najvýraznejšia zmena je zníženie rovnej dane právnických osôb na 15%. Poľská vláda si od nej sľubuje najmä viac investícií malých a stredných podnikov. Vďaka skúsenostiam z minulosti očakáva aj vyšší daňový príjem pre štátny rozpočet – korporátnu daň Poliaci znížili už v roku 2004 z 27% na 19%. Efekt sa prejavil v roku 2006, keď daňový výnos vzrástol o 23%.

Ak návrh prejde, Poľsko sa stane krajinou s najnižšou korporátnou daňou v rámci V4. V Česku by mala daň z príjmu právnických osôb klesnúť do roku 2010 na 19%, v Maďarsku je sadzba 16% a na Slovensku 19%.

Poľsko by chcelo zoštíhliť verejný sektor, ktorý je výraznou položkou štátneho rozpočtu. V najbližších štyroch rokoch by malo o prácu prísť 30 tisíc úradníkov, čo by znížilo náklady o 10%. V súčasnosti pracuje v štátnej správe 120 tisíc zamestnancov, čo predstavuje výdavky viac ako 10 miliárd zlotých ročne. V samospráve sa zamestnanosť blíži k číslu 180 tisíc, ale náklady nie sú známe.

Opozícii sa plánované zoštíhľovanie nepáči. Ľavicový poslanec Witold Gintowt-Dziewaltowski ho označil za absurdné: „Nikto nezdôvodnil, že úradníkov je nadbytok. Môžme sa baviť o kvalite ich práce, ale nie o počte.“

Gomulka je odhodlaný škrtať verejné výdavky aj v ďalších oblastiach. Chce sprísniť podmienky odchodu do predčasného dôchodku a zvýšiť zamestnanosť seniorov nad 50 rokov. Poľsko má v súčasnosti 8 miliónov dôchodcov a ak sa nič nezmení, sociálna poisťovňa sa v období 2008-2012 dostane do deficitu 94 až 183 miliárd zlotých. Úspech všetkých plánovaných opatrení „závisí od politickej vôle a vysokého hospodárskeho rastu, ktorý by v nasledujúcich rokoch nemal klesnúť pod 4%,“ uzatvára Stanisław Gomułka. Všetky opatrenia by mali smerovať k prijatiu eura v roku 2012.