Rozhodnú Poliaci o eure v referende?

Zyta Gilowska ministerka finincií poľsko

Krátka správa:

Ministerka financií Zyta Gilowska 10. novembra 2006 uviedla, že Poľsko mieni splniť kritériá pre prijatie eura do roku 2009 a usporiadať všeľudové hlasovanie v roku 2010. Verí, že prezidentovi Lechovi Kaczynskému sa podarí presvedčiť Poliakov o pozitívach spoločnej meny v tom istom roku, ako budú občania hlasovať v prezidentských voľbách.

„Naše verejné financie sú na tom oveľa lepšie, než sa očakáva.“
Zyta Gilowska, poľská ministerka financií

Pred svojím vstupom do EÚ Poľsko súhlasilo s tým, že príjme euro v najskoršom možnom termíne, s podmienkou, že splní všetky konvergenčné kritériá. 10. novembra 2006 Gilowska odmietla kritiku Komisie, že Poľsko neudržalo svoj rozpočtový deficit v súlade s konvergenčnými kritériami. Očakáva totiž, že deficit dosiahne úroveň 3,5% HDP v roku 2007, čo je len o 0,5% viac, než určuje Pakt stability a rastu, kým Komisia predpokladá, že deficit sa vyšplhá na úroveň až  4% HDP.

Gilowska uviedla: „Máme problém presvedčiť EÚ, že naše verejné financie sú na tom oveľa lepšie, než sa očakáva. Je pre mňa ťažké pochopiť, prečo túto dobrú správu neberú na vedomie.”

Európska komisia reagovala na piatkové vyhlásenie Poľska o jeho zámere usporiadať o vstupe do eurozóny referendum slovami, že krajina nemá na výber, či vstúpi alebo nevstúpi do eurozóny, k prijatiu jednotnej meny sa totiž zaviazalo v zmluve o pristúpení k EÚ.

„Povinnosti, ktoré Poľsku vyplývajú z členstva v Európskej únii, sú jasné. Krajina prijme euro, keď splní konvergenčné kritériá,“ povedal hovorca EK Johannes Laitenberger.

Prijať euro sa zaviazalo všetkých desať nových členských krajín, ktoré vstúpili do Únie v roku 2004. Len dve členské krajiny EÚ si formálne zabezpečili výnimku z povinnosti prijať spoločnú európsku menu, a to Veľká Británia a Dánsko.

Ďalšie kroky:

  • Komisia rozhodne 14. novembra o opatreniach, ktoré príjme v súvislosti s prekročením rozpočtového deficitu zo strany Poľska. Rada o odporúčaniach Komisie rozhodne 28. novembra 2006.