Poľnohospodári sa boja Mičovského zlyhania pri príprave nových agrodotácií

Na snímke podpredsedovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Miroslav Štefček (vľavo) a Marián Šolty počas tlačovej konferencie SPPK na tému Potrebujeme supervíziu nad kľúčovými témami v agropotravinárstve, 6. mája 2021 v Bratislave. [FOTO TASR - Pavol Zachar]

Podľa ministerstva pôdohospodárstva nie sú obavy Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na mieste.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) má obavy, že pri plnení ďalších úloh minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) opäť zlyhá. Stanovisko komory prezentovali jej predstavitelia na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Poľnohospodárov podľa agrokomory čaká náročné obdobie, nie je už priestor na ďalšie sklamania. SPPK preto podporuje snahu premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) dohliadať na úlohy, ktoré sú pred Mičovským.

Štrajková pohotovosť pokračuje

Po neúspechu vybojovať z Plánu obnovy a odolnosti do agropotravinárskeho sektora finančnú pomoc, čakajú podľa SPPK agroministra Mičovského ďalšie dôležité výzvy. Na jeseň musí potvrdiť akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a do konca roka musí pripraviť a zároveň poslať Európskej komisii Strategický plán k Spoločnej poľnohospodárskej politike do roku 2027.

Podľa komory ide o kľúčové oblasti slovenského agropotravinárstva, kde štát nesmie urobiť žiadnu výraznú chybu. Rovnako to podľa SPPK vníma aj premiér. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora po skúsenostiach z ostatného roka má však obavy, či tieto výzvy dokáže Mičovský zvládnuť.

„Čaká nás náročné obdobie, ktoré nemôžeme podceniť. Poučení z minulosti preto kričíme hlasnejšie a žiadame, aby bolo pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov urobené maximum,“ povedal podpredseda SPPK Miroslav Štefček.

Mičovského rezort stále skrýva kľúčové dokumenty pre budúce agrodotácie z EÚ

Ministerstvo nevie, kedy bude hotový kľúčový dokument pre nastavenie budúcich agrodotácií, ktorý malo v pláne dokončiť do konca minulého roka. V súvislosti s takzvanou Intervenčnou stratégiou najnovšie hovorí o konci roka 2021. Neisté je aj zapojenie odbornej verejnosti do príprav.

„Hazardujeme s už aj tak nízkou potravinovou sebestačnosťou a ľuďmi, ktorí tvrdo pracujú na našom vidieku. Potrebujeme vidieť jasnú víziu a podporu nášho sektora. Náš osud má momentálne v rukách človek, ktorý neovláda elementárne základy procesov prípravy legislatívy a nedokáže presadiť prioritné návrhy na vláde,“ doplnil Marián Šolty, podpredseda SPPK.

SPPK pripomína, že aj naďalej ostáva v štrajkovej pohotovosti. Ak nedôjde k radikálnej zmene v riadení rezortu, poľnohospodári a potravinári sú podľa komory pripravení vyjadriť svoj postoj aj konkrétnymi aktivitami.

Mičovský: Obavy nie sú na mieste

„Tieto obavy nie sú absolútne na mieste. Ani v prípade plánu obnovy a odolnosti nedošlo k žiadnemu zlyhaniu na strane ministerstva. Agrorezort predložil vždy a na čas kvalitné pripravené podklady,“ uviedol pre TASR hovorca rezortu Daniel Hrežík.

V pracovných skupinách pre prípravu strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ podľa neho pracuje vyše 300 expertov, ktorí zastupujú poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke komory a veľké množstvo organizácií.

Informoval, že MPRV SR vyvíja maximálne úsilie o otvorenú komunikáciu so všetkými partnermi a takto bude pokračovať až do konca celej prípravy tohto dôležitého strategického dokumentu. „Aktuálne konštatovanie SPPK je preto nelogické, neodôvodnené a úplne zbytočné,“ vyhlásil Hrežík.

Príprava strategického plánu CAP na roky 2023 až 2027 je podľa hovorcu jedným z hlavných zameraní činnosti všetkých odborných útvarov na MPRV SR. „V rámci prípravy už boli vypracované všetky analyticko-strategické nosné časti dokumentu,” oznámil.

Analytická časť podľa jeho slov obsahuje všeobecnú analýzu sektoru, analýzu podľa kontextových ukazovateľov, SWOT analýzu a identifikáciu potrieb. Najdôležitejšia je SWOT analýza vypracovaná pre každý z deväť cieľov a z nej vyplývajúca identifikácia potrieb. Intervenčná stratégia bola spracovaná na základe výsledkov analytických dokumentov.

Mičovský pripravuje nové agrodotácie za zatvorenými dverami, verejnosť je zatiaľ mimo hry

Agrorezort sa pri príprave strategického plánu pre poľnohospodárstvo neriadi harmonogramom, ktorý v septembri zverejnil minister Ján Mičovský. Odborná verejnosť stále nemôže pripomienkovať kľúčové strategické dokumenty pre budúce agrodotačné obdobie. 

V marci 2021 bol podľa Hrežíka návrh intervenčnej stratégie schválený na porade vedenia MPRV. „Návrh aktualizovanej intervenčnej stratégie bol pripomienkovaný v rámci veľkej pracovnej skupiny pre vypracovanie strategického plánu CAP. Dňa 7. apríla 2021 sa uskutočnilo stretnutie tejto pracovnej skupiny prostredníctvom videokonferencie. Na tomto stretnutí boli členom pracovnej skupiny predstavené navrhované intervencie,“ informoval. Pripomienky boli podľa Hrežíka zasielané do 25. apríla 2021, momentálne sú vyhodnocované a budú zapracované.

Uviedol, že MPRV SR plánuje všetky zásadné časti strategického plánu CAP na roky 2023 až 2027 konzultovať priebežne s Európskou komisiou. Už im bola zaslaná na predbežnú konzultáciu aktualizácia intervenčnej stratégie a v júni 2021 sa plánujú zaslať na konzultáciu aj ďalšie časti, a to SWOT analýza a identifikácia potrieb.

Dodal, že MPRV komunikuje stav prípravy strategických plánov aj s ďalšími členskými štátmi a väčšina z nich je v rovnakej fáze prípravy svojho plánu, keďže v niektorých krokoch je nutné čakať na schválenie európskej legislatívy.