Poľnohospodári trpia suchom. Komisia chce pomôcť

Ilustračný obrázok [flickr]

Sucho v Európe ohrozuje nielen úrodu, ale aj príjmy farmárov. Komisia rozhodla, že poľnohospodári budú dostávať priame platby vopred a môžu použiť peniaze na rozvoj vidieka.

Európska komisia vo štvrtok (2. augusta) oznámila, že stojí po boku európskych poľnohospodárov, ktorí zápasia s ťažkosťami spôsobenými extrémnymi suchami, a ponúkla im ďalšiu pomoc.

Poľnohospodári bojujúci so suchom budú môcť vopred dostávať priame platby a čerpať platby na rozvoj vidieka. Budú mať aj väčšiu flexibilitu pri využívaní pôdy, ktorá sa zvyčajne nepoužíva na pestovanie plodín, ale aby mohli nakŕmiť svoje zvieratá.

V správe Komisie sa uvádza, že pretrvávajúce a dlhotrvajúce suchá vo viacerých štátoch Únie majú výrazný vplyv na produkciu plodín a krmív pre zvieratá. Zníženie úrovne krmiva pre zvieratá má priamy vplyv na príjmy chovateľov hospodárskych zvierat, lebo zvýši ich vstupné náklady, ak dôjde k nedostatku krmív.

Dovoz americkej sóje do EÚ rástol už aj pred dohodou Juncker-Trump

K nákupu väčšieho množstva americkej sóje a zemného plynu sa Únia zaviazala na minulotýždňovej schôdzke s Donaldom Trumpom. Ovdrátila tak jeho rozhodnutie zvýšiť clá na dovoz európskych automobilov.  

Znepokojený eurokomisár

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan v tejto súvislosti priznal, že je znepokojený dlhodobým vývojom nepriazne počasia.

„Som v kontakte s ministrami z postihnutých krajín, aby som prerokoval situáciu a dostal aktuálne hodnotenie situácie. Komisia je ako vždy pripravená podporiť poľnohospodárov postihnutých suchom za pomoci viacerých nástrojov, vrátane vyšších zálohových platieb, odchýlok od požiadaviek na ekologizáciu a štátnej pomoci,“ opísal situáciu. Podľa jeho slov spoločná poľnohospodárska politika už poskytuje záchrannú sieť pre poľnohospodárov, ktorí sa musia vyrovnať s nepredvídateľnými udalosťami.

Komisia je v kontakte so všetkými členskými štátmi, aby dostala aktualizované informácie o vplyve jarného a letného sucha na agrosektor. Informácie, ktoré sa požadujú do 31. augusta, sa použijú na posúdenie primeranosti reakcie Komisie a na informovanie o doteraz prijatých opatreniach alebo o ďalších opatreniach, ktoré sa považujú za vhodné.

Dve opatrenia

Európska exekutíva pripomenula, že na pomoc poľnohospodárom v boji proti suchám boli prijaté dve osobitné rozhodnutia.

Farmári budú môcť získať až 70 percent svojich priamych platieb a 85 percent platieb v rámci rozvoja vidieka už od polovice októbra 2018 namiesto toho, aby čakali až do decembra. Dostali tiež výnimky zo špecifických požiadaviek na ekologizáciu. Ide o pravidlá pre diverzifikáciu plodín a ekologickú oblasť zameranú na pôdu ležiacu na úhoroch, ktorú môžu použiť na výrobu krmív pre zvieratá.

Viedeň čakajú náročné diskusie o spoločnej poľnohospodárskej politike

Rakúske predsedníctvo sa chce zamerať najmä na návrh Komisie o spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Pokročiť chce aj v prípade smernice o zákaze nekalých obchodných praktík a nariadenia o liehovinách.

Kompenzácia škôd

Podľa existujúcich pravidiel poľnohospodárskej štátnej pomoci môže byť pomoc poskytnutá až do výšky 80 percent škôd spôsobených suchom (90 percent v oblastiach s prírodnými obmedzeniami). Na nákup krmiva sa v tomto prípade môže vzťahovať pomoc ako za utrpené materiálne škody alebo straty príjmov.

Kompenzácia škôd sa môže poskytnúť aj bez toho, aby to bolo potrebné dopredu oznamovať Európskej komisii (pomoc de minimis). Členské štáty môžu poskytnúť pomoc do výšky 15 tisíc eur na jedného poľnohospodára počas obdobia troch rokov.

Pomoc agrosektora môže prúdiť aj cez programy na rozvoj vidieka, kde súčasné právne predpisy stanovujú celú sériu možností. Ak napríklad členský štát uzná situáciu sucha za „prírodnú katastrofu“, môže poskytnúť farmárom podporu až do výšky sto percent na obnovu poľnohospodárskeho výrobného potenciálu poškodeného suchom. Tieto peniaze sa môžu použiť na investície, napríklad na opätovné vysadenie pasienkov.