Poľnohospodárom sa nepáči nová zmena v agrodotáciách

Na snímke podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Miroslav Štefček. [FOTO TASR/Pavol Zachar]

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora označila za nekoncepčný návrh na podobu redistributívnej platby v budúcom roku. O zmene nikto z ministerstva s poľnohospodármi vraj nediskutoval.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) nesúhlasí s novým návrhom redistributívnej platby, ktorý zaslalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR do Bruselu na schválenie. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového oddelenia SPPK.

Spresnil, že podľa aktuálneho návrhu, ktorý bude platiť pre budúci rok, je pre subjekty hospodáriace na rozlohe od 5 do 14,99 hektára plánovaná sadzba 45 eur a pre subjekty s výmerou od 15 do 28 hektárov 30 eur na hektár. Pre farmárov s výmerou pôdy od jedného do päť hektárov navrhuje agrorezort 60 eur na hektár.

Podčiarkol, že rovnako ako minulý rok, ani tentoraz nikto o zavedení redistributívnej platby s poľnohospodármi nediskutoval. „Nevieme, na základe akých výpočtov zaslalo ministerstvo pôdohospodárstva na schválenie takýto návrh. Nikto so zástupcami samosprávnych organizácií o novej podobe redistributívnej platby nekomunikoval,“ povedal Miroslav Štefček, podpredseda SPPK, najväčšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku.

Jeden krok dopredu, dva kroky späť: Ako nakoniec vyzerá Mičovského podpora malých farmárov

Zavedením redistributívnej platby ministerstvo pôdohospodárstva splní záväzok zvýšiť podporu malých a rodinných fariem, no poruší ďalšie dva sľuby programového vyhlásenia vlády. Najbližšie dva roky neobmedzí dotácie najväčším farmám a posilní hektárové dotácie na úkor investičnej podpory z eurofondov. 

Redistributívna platba je nadstavbová priama platba na prvé hektáre spôsobilej plochy poľnohospodára. Je to priama platba, ktorá je však odviazaná od produkcie. Poskytuje sa len za udržiavanie poľnohospodárskej pôdy. Vyššia sadzba by pritom mala putovať fyzickým osobám nepodnikateľom, ktorí na svojej pôde takmer nič nevyprodukujú a často sa pohybujú v zóne šedej ekonomiky alebo výmenného obchodu.

„Takáto podoba redistributívnej platby je nekoncepčná. Keďže nepoznáme, od čoho sa odvíjal výpočet výšky platby, takýmto spôsobom len prilepšíme približne 7000 panelákovým poberateľov dotácií, ktorí v skutočnosti nič neprodukujú,“ vysvetlil Štefček.

Osem výhrad k zmene agrodotácií, ktorou chce Mičovský podporiť malé farmy

Peniaze na redistributívnu platbu, ktorá má finančne zvýhodniť malé farmy, agrorezort nezíska tak, že skráti dotácie veľkým. Dotačná podpora sa podľa jeho návrhu má zvýšiť všetkým farmám a zaplatia to daňoví poplatníci. Ministerstvo pôdohospodárstva tak priamo popiera programové vyhlásenie vlády. 

Korpáš dodal, že SPPK nie je proti redistributívnej platbe pre našich poľnohospodárov. Takéto opatrenia by sa však mali zavádzať po odbornej diskusii a dôkladnom zvážení všetkých možností, ktoré tu sú.

„Návrh modifikácie spôsobu financovania redistributívnej platby nadväzuje na niekoľkokrát verejne proklamovaný zámer agrorezortu viditeľným a merateľným spôsobom podporiť malé a stredné veľké poľnohospodárske podniky, ktoré nezanedbateľným spôsobom prispievajú k zabezpečovaniu verejných statkov a ktoré prinášajú environmentálne a spoločenské výsledky,“ uviedol v reakcii pre TASR odbor komunikácie MPRV SR.