Poľnohospodárska platobná agentúra vlani vyplatila rekordný počet žiadateľov

Na snímke zľava riaditeľka sekcie trhu a štátnej pomoci - Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Martina Rafajová a vpravo generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch počas tlačovej konferencie 10. júla 2019 v Bratislave. [FOTO TASR/Martin Baumann]

V roku 2020 sa agentúra chce venovať príprave na novú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Sústrediť sa chce na zníženie administratívneho zaťaženia pre žiadateľov o dotácie.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dosiahla vlani najlepšie výsledky vo svojej histórii. Celkovo 74 995 žiadateľom vyplatila 839,4 milióna eur. Ide pritom o najvyšší počet žiadateľov, ako aj o najvyššiu sumu od vzniku agentúry.

To všetko PPA zvládla s najnižším podielom prevádzkových nákladov spomedzi platobných agentúr v EÚ. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA.

Priame platby a projekty

„Špičková práca, maximálne nasadenie našich zamestnancov a absolútna efektivita vynakladaných prostriedkov charakterizujú rok 2019 pre Pôdohospodársku platobnú agentúru. Rekordnému počtu žiadateľov sme vyplatili rekordný objem finančných prostriedkov. Našimi výkonmi sme tak na úrovni bankovej inštitúcie. Zároveň sme intenzívne pracovali na digitalizácii aj elektronickej bezpečnosti. Za prvé plne digitálne opatrenie v poľnohospodárstve ‘Zelená nafta’ sme získali ocenenie ITAPA a v oblasti bezpečnosti sme získali certifikát ISO/IEC 27001,“ priblížil Kožuch.

V oblasti poľnohospodárstva PPA vyplatila podľa Kožucha na 27 420 žiadostí priamych podpôr 617,7 milióna eur. Celkovo bolo podporených 1,848 milióna hektárov (ha), čo predstavuje 77,7 percent poľnohospodárskej plochy v SR a podporených bolo 27,5 milióna hospodárskych zvierat.

Matečná: S dobrovoľným stropovaním problém nemáme, môže očistiť sektor od neproduktívnych fariem

Podľa mladých farmárov dozrel čas na stropovanie agrodotácií, no neveria, že ho Slovensko uplatní, ak nebude povinné pre všetky členské štáty. Zástupcovia veľkých fariem tvrdia, že by ho nemalo zavádzať v žiadnom prípade. 

V rámci projektových podpôr vyplatila PPA 276 žiadateľov v celkovej sume 38,7 milióna eur. Cez takzvanú spoločnú organizáciu trhu vyplatila agentúra 354 žiadostí v sume 16,7 milióna eur. V rámci štátnej pomoci vyplatila PPA 2724 žiadostí v sume 44,6 milióna eur.

Uviedol, že PPA podporila v roku 2019 až 322 obcí celkovou sumou 34,3 milióna eur. Prostriedky smerovali na realizáciu kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd, zlepšenie vzhľadu obcí, lávky, mosty, chodníky, autobusové zastávky, domy smútku, obnoviteľné zdroje a úsporu energie, zvyšovanie kvality života, voľný čas, informačné a smerové tabule, náučné a cykloturistické chodníky, skvalitňovanie turistických objektov.

Na poľné a lesné cesty, protierózne a protipovodňové zariadenia získalo od PPA 13 obcí celkovo 9 miliónov eur. Obce boli aj medzi žiadateľmi o poľnohospodárske priame platby, kde 18 obcí získalo 44 200 eur a v rámci ekosystémových služieb pre obhospodarovateľov lesa získalo päť obcí celkovo 44 300 eur.

Ovocie do škôl

Dôležitou oblasťou podpôr PPA je podľa Kožucha aj Školský program – školské mlieko a školské ovocie a zelenina. V roku 2019 agentúra podporila v rámci školského mlieka 2682 vzdelávacích zariadení a až 477 869 žiakov. Vyplatená suma 2,8 milióna eur smerovala napríklad na konzumné mlieko, syr, tvaroh, jogurt, fermentované mliečne výrobky a ďalšie. V rámci školského ovocia a zeleniny podporila agentúra 3654 vzdelávacích zariadení a 574 441 žiakov. Celkovo 3,9 milióna eur mohli konzumovať na jablká, hrušky, mrkva, kaleráb, reďkovka, ovocné a zeleninové šťavy a ďalšie.

V sektore potravinárstva podporila podľa jeho slov PPA projekty 138 spracovateľov príspevkom v celkovej sume 37 miliónov eur. V rámci dotácií na účasť spracovateľov na výstavách vyplatila 71 subjektom 62 účastí na slovenských a 57 účastí na zahraničných výstavách v celkovej sume 0,7 milióna eur. Išlo o potravinárske výstavy v Berlíne, Norimbergu, Dubaji, Amsterdame, Kolíne, Barcelone, Ningbo, Londýne, Moskve, Varšave, Miláne, či Frankfurte.

Šéfa PPA Kožucha grilovali v Európskom parlamente

Rokovanie výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet nadviazalo na správu vyšetrovacej komisie, ktorá na Slovensko prišla po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Zdôraznil, že v rámci lesníctva podporila PPA 153 subjektov celkovou sumou 29,4 milióna eur. Prostredníctvom priamych podpôr vyplatila 1,9 milióna eur na 269 žiadostí. Agentúra podporila 111 subjektov v oblasti ekosystémových služieb, hospodárenia blízkemu prírode, v celkovej sume 2,5 milióna eur. Podporených tak bolo 81 000 ha slovenských lesov.

Platobná agentúra podľa Kožucha podporila prostredníctvom dvoch schválených organizácií včelárov 192 organizácií a viac ako 2000 včelárov sumou 1,2 milióna eur. V rámci projektových podpôr získali cez pokračovanie opatrenia „Mladý farmár“ ďalší traja žiadatelia celkovo 85.000 eur.

„Rok 2020 bude pre Pôdohospodársku platobnú agentúru rokom príprav na novú európsku Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP) po roku 2020, odbyrokratizovaní a digitalizácií procesov. Bude naďalej znižovať administratívnu záťaž pre žiadateľov. Naším cieľom je byť aj v roku 2020 najefektívnejšou agentúrou v rámci Európskej únie,“ dodal Kožuch.sa získalo päť obcí celkovo 44 300 eur.