Poľské veto projektu plynovodu

Krátka správa:

Na dnešnom stretnutí ministrov zahraničných vecí (13. novembra 2006) sa bude rokovať o budovaní užších hospodárskych vzťahov s Ruskom. Úsilie ministrov však ohrozuje veto Varšavy, ktorá by chcela, aby EÚ vo vzťahoch s Ruskom zaujímala zásadnejšiu pozíciu.

Predmetom negociácií je súčasná už desať rokov stará Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom (PCA). 24. novembra sa bude o nej diskutovať na summite EÚ – Rusko v Helsinkách. Dohoda sa nedosiahla ohľadne zmluvy o energetickej charte, ktorú Rusko definitívne zmietlo zo stola a nechce ratifikovať. To primälo EÚ k tomu, aby presadila niektoré princípy energetickej charty do širšieho textu PCA. Ide o princípy, ktoré zahŕňajú poskytnutie vzájomného prístupu na energetické trhy a minimálne záruky pre investície a tranzit energie.

Poľský minister hospodárstva, Piotr Wozniak, však nástojí na tom, aby Moskva podpísala tranzitný protokol energetickej charty. Ten považuje Moskva azda za najkontroverznejšiu otázku. „Cítime sa veľmi neisto, pokiaľ ide o dodávky energie,“ povedal pred novinármi 10. novembra Wozniak.

30. októbra 2006 sa počas návštevy Ruska komisár pre energetiku, Andris Piebalgs, pokúšal o spoločné prieniky. „Chápeme, že Ruská federácia potrebuje predvídateľnosť a istotu, prinášanú trhom EÚ, ako aj obrovské nové investície, ktoré môžu priniesť európske spoločnosti,“ povedal Piebalgs. „Na druhej strane, EÚ potrebuje transparentnosť a istotu, že tieto investície budú môcť byť realizované. Sú potrebné rovnaké pravidlá hry, pokiaľ ide o prístup na trh a prístup k infraštruktúre, a to vrátane nediskriminačného prístupu tretích strán k produktovodom v Rusku a aj v EÚ,“ dodal Piebalgs.

Rusko dováža približne 44% zemného plynu do EÚ (25% celkovej spotreby) a je samostatne najväčším vonkajším importérom ropy pre EÚ na úrovni 30% celkového dovozu (27% celkovej spotreby). Tieto percentá by mali vzrásť po tom, ako nastane vyčerpanie zásob strategických nerastných surovín v Severnom mori.