Poľsko bude pokarhané za rozpočtový deficit

Krátka správa:

Komisia s najväčšou pravdepodobnosťou podrobí Poľsko značnej kritike potom, čo krajina nedodržala svoj rozpočtový deficit pod hranicou 3% HDP, ktorá je zároveň kritériom pre vstup do eurozóny. Agentúra Reuters uviedla, že úroveň rozpočtového deficitu Poľska má byť na úrovni 4.2% v roku 2006 a 4 % v roku 2007.

Desiatka nových členov EÚ plánuje prijať spoločnú menu čím skôr, avšak konvergenčné kritériá sa zatiaľ podarilo splniť len Slovinsku a ako jediné je pripravené vstúpiť do eurozóny v roku 2007.

Europoslanec Sergej Kozlík (NA, Slovensko) v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy (11. 11. 2006) upozornil na geopolitické riziká, keďže Slovensko sa o skoré prijatie eura uchádza ako prvý štát spomedzi krajín V4 – teda 1.1. 2009. Litva, ktorá sa do eurozóny nedostala, pretože nespĺňala jediné, a to inflačné kritérium o 0,1%, podľa neho doplatila práve na svoju izolovanosť. Napriek štrukturálnym problémom slovenskej ekonomiky považuje Kozlík rok 2009 za vhodný na pristúpenie k eurozóne, pretože euro by malo akcelerovať potrebné ekonomické reformy.

Komisia nemôže prijať opatrenia, aké by prijala, keby bolo Poľsko členom Paktu stability rastu (Stability and Growth Pact), ako ostatné štáty eurozóny, môže však rozhodnúť podstatne obmedziť finančnú pomoc pre regionálny rozvoj v Poľsku.

Ďalšie kroky:

  • Rada rozhodne o odporúčaniach Komisie na svojom zasadnutí 28. novembra 2006.