Poľsko chce vstúpiť do eurozóny za vlastných podmienok

Takáto debata je však len teoretická, keďže poľskému vstupu bránia ešte ostatné vstupné podmienky. Avšak komentáre tohto druhu naznačujú, že keď Poľsko vstúpi do eurozóny, bude to podľa jeho pravidiel.

Európsky systém výmenných mechanizmov ERM 2 je jedným z piatich konvergenčných kritérií pre prijatie eura. V rámci neho musí krajina, ktorá usiluje o prijatie do eurozóny, naviazať svoju menu na euro najmenej na dva roky a udržať ju v úzkom kurzovom rozpätí.

„Viem si predstaviť, že v rámci posilňovania politickej integrácie dostane Poľsko návrh pridať sa k eurozóne, avšak bez dvojročného obdobia v ERM 2,“ povedal Krzysztof Bielecki, poradca premiéra Tuska pre Obserwator Finansowy, spravodajský portál poľskej centrálnej banky. „Ak by sme museli k euru pristúpiť cez ERM 2, celá vec by sa predĺžila o roky. Mechanizmus dnes už vôbec neodráža realitu Európy.“

Odpustenie tejto podmienky by si vyžadovalo zmenu v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Pravidlá na ERM 2 sa však dajú uplatniť aj retroaktívne. Ak bude zloty v predpísanom rámci počas dvoch rokov, môže to byť považované za splnenie kritérií, aj keď nedeklarovalo svoj vstup do ERM 2.

Poľsko sa zaviazalo, že prijme euro, avšak nestanovilo si žiadny dátum, ku ktorému by sa tak malo stať. Podľa poľských ekonómov už spĺňa dve vstupné kritériá. Ďalšie, ktoré sa týka rozpočtového deficitu by malo naplniť do roku 2015 a zvyšné kritérium sa týka ERM 2.

Prijatie eura si však vyžaduje aj zmenu poľskej ústavy. Na to je nutná dvojtretinová väčšina v parlamente, ktorú zatiaľ zástancovia eura nevedia zabezpečiť.

Podľa prieskumov verejnej mienky prijatiu eura nie je naklonená väčšina obyvateľstva. Vláda tvrdí, že sa nie je kam ponáhľať.

Riziko špekulácií

Vstup do systému výmenných mechanizmov by bol podľa poľských ekonómov a politikov rizikový. Mohol by podporiť špekulácie s veľmi nestabilným zlotym a tlačiť na rast spotrebiteľských cien. Vlastná, voľne plávajúca mena poskytuje Poľsku dostatočnú ochranu proti globálnej finančnej kríze.

V Poľsku prevláda názor, že súčasné kritériá pre vstup do eurozóny sú zastarané a nie sú bez chýb. Práve kvôli tomu mohli Grécko, Írsko a Portugalsko, aj napriek obrovským nerovnostiam,  prijať euro.

Súčasný vývoj vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou však oživil myšlienku prijatia eura medzi politikmi. Guvernér centrálnej banky Marek Belka, predtým skeptický v otázke prijatia eura, v marci hovoril, že by Varšava mala obnoviť tieto plány z politických a bezpečnostných dôvodov. Členstvo v menovej únii podľa neho zvyšuje ochranu pred vonkajšími hrozbami.

Podľa Orlowského, premiérovho poradcu, je však pre voličov oveľa viac dôležitý ekonomický aspekt členstva. „Bežný Poliak sa viac zaujíma o ceny ako o inváziu.“

Ďalšie kroky:

2015 – Prezidentské a parlamentné voľby v Poľsku