Poľsko pozastavilo práce na Via Baltica

Krátka správa

Konštrukcia diaľnice bude pozastavená, až kým sudcovia nerozhodnú o nelegálnosti stavby, povedal Kaczynski 31. júla. Diaľnica prechádza cez údolie rieky Rospuda, miesto chránené programom EÚ Natura 2000.

Ako konštatovala hovorkyňa Komisie, oznámenie, ktoré priniesol poľský rozhlas musí byť ešte oficiálne potvrdené.

„Práce v údolí rieky Rospuda nezačnú“, povedal Kaczynski pre poľský rozhlas, no dodal, že konštrukčné práce budú pokračovať na ostatných úsekoch diaľnice. „Musíme byť jednoducho trpezliví.“ Ako doplnil, verí, že Komisia nemá žiadny právny základ, aby spochybnila projekt.

V júli 2007 oznámila poľská vláda, že konštrukcia koridoru „Via Baltica“ medzi Prahou a Helsinkami začne 1. augusta, tak ako bolo naplánované napriek varovaniam EK a konaniu súdu.

Komisia požiadala ESD, aby vydal príkaz na zastavenie prác kým súd definitívne nerozhodne.

Diaľnica je považovaná za dôležitý projekt infraštruktúry, ktorý spojí hlavné mestá stredoeurópskych štátov EÚ. Hoci sa Komisia vyjadrila v prospech výstavby cesty v Poľsku, neakceptuje nezvrátiteľnú škodu, ktorú može stavba spôsobiť.