Poľsko sa dohodlo s EÚ na zohľadňovaní vplyvu penzijných reforiem na dlh a deficit

foto: starší ľudia oddychujúci v parku

Tlačový odbor poľského ministerstva financií informoval, že o detailoch dohody budú ministri financií EÚ (Rada Ecofin) rokovať na svojom stretnutí v prvom štvrťroku 2011. „Európska komisia už nepopiera fakt, že náklady na penzijnú reformu treba zohľadňovať pri kalkulácii verejného dlhu a deficitu,“ uviedol rezort.

Hlavným poľským motívom je, aby nedošlo k zvráteniu penzijnej reformy, ktorá je síce prospešná z dlhodobého hľadiska, no predstavuje ďalší tlak na verejné financie z krátkodobého hľadiska.

Európska komisia potvrdila, že predseda exekutívy José Manuel Barroso a poľský premiér Donald Tusk o tejto záležitosti rokovali telefonicky. Dohodli sa, že ak Komisia usúdi, že krajina je v línii so stropmi pre dlh a deficit, bude možné vyhodnotiť penzijné systémy.

Podľa exekutívy takého vyhodnotenie penzijných systémov by malo byť založené, okrem iného, na štruktúre dôchodkového systému s rešpektom k vlastníctvu aktív a riziku spojenému s budúcim vyplácaním dôchodkov a vplyvu na stabilitu verejných financií. Princípy by sa mali stať súčasťou etického kódexu implementácie Paktu stability a rastu.

Zvýšenie limitu pre deficit?

Komisia však zdôraznila, že špecifické zaobchádzanie s penzijnými reformami musí rešpektovať definíciu vládneho deficitu a dlhu, tak ako ho stanovujú zmluvy. Pre deficit je určený limit 3 % HDP a pre dlh 60 % HDP.

Podľa zdrojov agentúry Reuters by však mohlo dôjsť k posunu pevných stropov smerom nahor. „Mám informácie, že sa hovorí o 4,5-percentnom strope pre deficit […] A v prípade dlhu už došlo aj k politickej dohode,“ uviedol zdroj z poľskej vlády.

Poľsko tvrdí, že zohľadňovanie penzijných reforiem by pre krajiny mohlo byť motiváciou. Vidina disciplinárneho konania pre vysoký deficit alebo dlh ich môže v rozbehnutých reformách zabrzdiť. Napríklad Maďarsko už zastavilo štátne transfery do súkromných dôchodkových fondov, aby rýchlejšie znížilo svoj deficit. Ratingová agentúra Moody’s mu za to znížila hodnotenie.

 (EurActiv /Reuters)