Pomoc bankám v EÚ od začiatku krízy presiahla 1,6 bilióna eur

zdroj sxc.hu

Objem národnej podpory bankám od začiatku finančnej krízy v októbri 2008 do 31. decembra 2011 presiahol 1,6 bilióna eur, čo predstavuje 13 % úniového HDP. Z toho 1174 miliárd eur šlo na opatrenia na podporu likvidity a zvyšných 442 miliárd na posilnenie solventnosti. Len za rok 2011 pomoc finančnému sektoru dosiahla 714,7 miliardy eur.

Takmer 60 % celkovej pomoci v uvedenom období vynaložili len tri krajiny a to Veľká Británia (19 %), Írsko (16 %), ktoré pre problémy bankového sektora muselo koncom roku 2010 požiadať o medzinárodnú pomoc, a Nemecko (16 %).

Ako ďalej vyplýva zo správy Európskej komisie o štátnej pomoci, podpora reálnej ekonomiky vo forme dočasných protikrízových opatrení v roku 2011 klesla na 4,5 miliardy eur, čo bolo o polovicu menej ako v roku 2010.  Ako uvádza podpísali sa pod to jednak rozpočtové ťažkosti členských štátov a tiež slabý dopyt zo strany firiem.

Šlo najmä o dočasné opatrenia, ktoré mali zmierniť dôsledky sprísnených úverových podmienok. Komisia ich schválila koncom roka 2008 a ich platnosť vypršala 31. decembra 2011.

Firmy mohli dostať jednorazovú podporu až do výšky 500 tisíc eur. V roku 2011 schému upravili na 200 tisíc eur, ktoré podnik mohol dostať na tri roky bez toho, aby takúto štátnu pomoc musela vopred odobriť Európska komisia.

Medzi opatrenia patrili aj sprístupnenie rizikového kapitálu, dotované zníženie úrokov na investície do aktivít šetrných k životnému prostrediu či úverové garancie. Štáty v reakcii na krízu medzi decembrom 2008 a októbrom 2011 pod týmto rámcom dali k dispozícii 82,9 miliardy eur.

Z pohľadu nekrízovej pomoci došlo v roku 2011 k poklesu na 64,3 miliardy eur so zameraním na výskum a inovácie, ochranu životného prostredia a poskytovanie rizikového kapitálu malým a stredným podnikom.

Ako poukázala Komisia, členské štáty sa zlepšili vo vymáhaní neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci a do konca júna 2012 získali späť 13,5 miliardy eur. Pripisuje to faktu, že sú pod tlakom pre konsolidovanie verejných financií, takže sú v tejto oblasti dôslednejšie a pracujú rýchlejšie.

Ďalšiu správu o štátnej pomoci Komisia plánuje zverejniť na jeseň 2013.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.