Poslanci o rozpočte EÚ na rok 2009

Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali o návrhu rozpočtu EÚ na rok 2009, ktorý pripravila Komisia. Správa, ktorá bola v EP prijatá veľkou väčšinou predstavuje predbežný mandát pre rokovania Parlamentu s Radou v júlovom zmierovacom konaní. Poslanci upozorňujú, že finančná perspektíva na rok 2007-2013 neumožňuje EÚ v plnej miere reagovať na nové a aktuálne politické potreby a priority. Parlament vo všeobecnosti nie je spokojný s tým, ako Komisia zahrnula do predbežného návrhu rozpočtu jeho priority.

Predbežnému návrhu rozpočtu poslanci vyčítajú:

  • Limitované rezervné zdroje na prípadné nové priority.
  • Zníženie výdavkových rozpočtových prostriedkov o takmer 14 %.
  • Hoci europoslanci vítajú navýšenie prostriedkov pre nový finančný nástroj pre životné prostredie tzv. LIFE+, domnievajú sa, že priority boja proti klimatickým zmenám nie sú primerane prirezovo reflektované v číslach rozpočtu.
  • 10 % znížnie výdavkov na oblasť základných práv a spravodlivosti.
  • Podfinancovanie kapitoly Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, najmä pokiaľ ide o Kosovo, Palestínu, Blízky východ, potravinovú pomoc atď.

Poslanec Sergej Kozlík, v rozprave k správe o rozpočte na rok 2009 v pléne Európskeho parlamentu povedal, že „nožnice medzi dlhodobým rozpočtovým výhľadom a rozpočtovou realitou sa postupne roztvárajú už tretí rok za sebou“. Vlády členských krajín podľa neho nečerpajú rozpočtované zdroje s dostatočnou dynamikou, kvôli čomu sa tieto zdroje s rastúcim trendom nabaľujú do režimu viazaných rozpočtových prostriedkov. Na druhej strane je podľa jeho slov tendencia medziročného prírastku platieb klesajúca, a to nielen v pomere k hrubému národnému dôchodku, ale aj v absolútnom medziročnom vyjadrení.

„Akceptovaním takéhoto prístupu vytvára Parlament pre vlády členských krajín mäkšie a menej náročné prostredie“, informoval, pričom vysvetlil, že sa to následne prejavuje v nižšej miere realizácie kľúčových politík Európskej únie.  Táto situácia je podľa Sergeja Kozlíka varovná.

„Za memento považujem najmä pokračujúci relatívny aj absolútny pokles platobných výdavkov na politiku konkurencieschopnosti a súdržnosti, ktorá má podporovať  ekonomicky rast a zamestnanosť. Takýto vývoj nezvýši dôveru občanov v politiku Európskej únie, čo pred volebným rokom 2009 nie je dobrá správa“, upozornil na záver.

K téme vystúpil aj europoslanec Vladimír Maňka (PES), ktorý si myslí, že návrh rozpočtu na budúci rok na jednej strane umožňuje konsolidáciu programov schválených pre viacročný finančný rámec 2007-2013, a na strane druhej kladie nové dôrazy na riešenie naliehavých výziev.

„V oblasti regionálnej politiky je našim cieľom zlepšiť sociálnu a ekonomickú situáciu obyvateľov“, uviedol a dodal, že politikou EP v tejto oblasti je znižovanie nerovnosti medzi európskymi regiónmi.

Dotkol sa tiež zníženia výdavkových rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej podkapitole 1b, pričom zdroje pre politiku súdržnosti je podľa neho potrebné zabezpečiť do budúcnosti. „Aby sme našich občanov presvedčili, že ich finančné prostriedky využívame zodpovedne, musíme zabezpečiť efektívne vykonávanie operačných programov a veľkých projektov“, uviedol, pričom vyslovil presvedčenie, že analýzy a následné opatrenia predkladané členskými štátmi budú pri tom hrať kľúčovú úlohu. „Dôraz musíme klásť na hodnotenie výsledkov kohéznej politiky za obdobie 2000 – 2006“, konštatoval Maňka.