Poslanci EP za čistejšie ovzdušie

 

Pozadie:

Návrh na revidovanie smernice o kvalite okolitého ovzdušia je súčasťou širšieho programu na aktualizáciu legislatívy EÚ, upravujúcej kvalitu ovzdušia s názvom „Tematická stratégia proti znečisťovaniu ovzdušia“, ktorá bola zverejnená v septembri 2005. Najvýnimočnejšou časťou tejto stratégie je boj proti znečisteniu, spôsobenému dopravou, poľnohospodárstvom a malými priemyselnými továrňami, ktoré v súčasnosti nie sú pokryté existujúcou legislatívou EÚ.

Otázky:

Environmentálny výbor Európskeho parlamentu (EP) hlasoval v stredu 21. júna väčšinovo v prospech sprísnenia hraničných hodnôt, týkajúcich sa znečisťovania ovzdušia.

Poslanci EP podporili 39-mi hlasmi proti 11-im správu Holgera Krahmera (ALDE/Nemecko) o navrhovanej revízii smernice o kvalite okolitého ovzdušia. Vyzývajú na ambicióznejšie ciele, pokiaľ ide o zníženie koncentrácie ultrajemných pevných častíc, ktoré môžu mať priemer 2,5 mikrometra a ktoré sú známe ako PM2,5.

Pokiaľ ide o väčšie častice – PM10 – environmentálny výbor hlasoval za zníženie koncentrácie týchto častíc na maximálne 30 milióntin gramu na mater kubický do roku 2010. To je prísnejšie, než 40 mikrogramov na meter kubický, čo je hodnota, pôvodne navrhnutá Komisiou.

Na nástojenie nemeckých konzervatívcov v EP bola však v návrhu zachovaná istá flexibilita, pokiaľ ide o to, ako by mali členské štáty splniť tieto nové limity. „Našli sme vyvážený kompromis medzi striktnou ochranou zdravia a flexibilitou,“ povedal Krahmer vo vyhlásení po hlasovaní i jeho správe.

Konečné schválenie v EP je naplánované na september 2006, ale environmentalisti prichádzajú s kritikou už teraz. Zelení nazvali sprísnené štandardy „kamuflážou“ a tvrdia, že navrhované nové pravidlá v skutočnosti existujúcu legislatívu oslabujú.

Dnešné hlasovanie by takmer zdvojnásobilo počet dní do roka, počas ktorých môže byť prekročený limit na hraničné hodnoty PM10 a navyše umožňuje členským štátom odložiť splnenie noriem, týkajúcich sa kvality ovzdušia, o viac než 10 rokov. To je úder do tváre odporúčaniam európskych zdravotných vedcov a je ďaleko za štandardmi kvality ovzdušia v USA,“ povedal fínska poslankyňa Satu Hassiová.

Ďalšie kroky:

  • 25.-28. september 2006: Plenárne hlasovanie EP o smernici o kvalite okolitého ovzdušia v prvom čítaní
  • pred koncom roku 2006: Rada ministrov životného prostredia bude hlasovať o tomto návrhu (prvé čítanie)