Poslanci posunuli FP7 vpred

 

Krátka správa:

Parlament vo svojom prvom čítaní podporil s veľkou prevahou 15. júna 2006 názory Komisie, týkajúce sa budúcnosti európskeho výskumu. Plénum dodržalo líniu výboru pre priemysel a súhlasila s tým, aby výskum kmeňových buniek mohol byť financovaný v rámci súčasného prístupu prípad po prípade, ktorý funguje v rámci FP6. Pozmeňovací návrh 66 bol prijatý 284 hlasmi za, 249 proti a 32 absenciami (pozri EurActiv, 13. jún 2006).

Poslanci EP chcú rozdeliť jednu z deviatich tematických výskumných oblastí, navrhovaných Komisiou – bezpečnosť a vesmír – na dve oddelené. Tým by FP7 pozostával z 10 tém. Poslanci EP zvýraznili zdravie a energetiku ako svoje hlavné priority medzi tematickými výskumnými oblasťami.

Poslanci chceli vyčleniť aspoň 15% programu Kooperácia pre malé a stredné podniky, čo je kvóta, platná v rámci FP6, ale ktorá nebola Komisiou navrhnutá pre FP7. Okrem toho poslanci navrhovali dve evaluácie FP7 v rokoch 2009 a 2011 namiesto navrhovaného jedného v roku 2010. Parlament tiež prijal pozmeňovací návrh, ktorým zosúladil rozpočet FP7 s finančným výhľadom na roky 2007-2013: 50,521 miliárd € na obdobie 2007-2013.

Pokiaľ ide o Európsku výskumnú radu (ERC), Parlament podporil jej zriadenie ako výkonnej agentúry, ktorá by sa po prechodnom období mala stať nezávislou štruktúrou (pozri EurActiv, 28. november 2005).

Parlament by mal diskutovať o FP7 v druhom čítaní po letnej prestávke na jeseň 2006. Medzitým bude táto otázka predmetom agendy Rady ministrov. Prvé návrhy na projekty v rámci FP7 by mohli byť zverejnené najskôr v decembri 2006 s uzávierkou v marci 2007 a po období evaluácie by sa prvý projekt v FP7 mohol začať koncom roka 2007 alebo začiatkom 2008.