Potenciál členských krajín pre solárnu energiu

Krátka správa

Spoločné výskumné centrum fungujúce pri Európskej komisii vyvinulo interaktívnu mapu, ktorá umožňuje zistiť potenciál slnečnej energie pre akékoľvek miesto v Európe. Fotoelektrický geografický informačný systém (PVGIS), dostupný online od 30. marca 2007, umožňuje online hodnotenie možnosti výroby elektrickej energie z fotoelektrických článkov v Európe, Afrike a juhozápadnej Ázii.

Mapa PVGIS ukazuje, že „rovnaký solárny systém vytvorí dva krát viac energie v slnečných oblastiach Európy, ako je Malta či južné Španielsko, než v oblastiach ako Škótsko a severná Škandinávia.“ Zhodou okolností bola práve 30. marca 2007 v juhošpanielskej Seville inaugurovaná prvá komerčná solárna elektráreň v Európe.

PVGIS poskytuje aj aktuálne informácie o výskume a vývoji fotoelektrickej technológie vo všeobecnosti, ako aj údaje o podiele solárnej energie na celkovej spotrebe energie v každej členskej krajine. Slovensko sa podľa mapy nachádza približne v prechodnom pásme oddeľujúcim oblasti s väčším a menším potenciálom rozvoja solárnej energie.

Na jarnom summite v marci 2007 sa európski lídri zaviazali, že do roku 2020 bude EÚ ako celkom 20% energie vyrábať z obnoviteľných zdrojov. Podľa záverov Rady majú byť z týchto celkových 20% odvodené „diferenciované národné ciele“, pričom sa majú brať do úvahy „rozličné národné štartovanie pozície a potenciály, vrátane existujúcej úrovne obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe“.

Alokácia cieľov medzi členské krajiny teda bude diskutovanou politickou otázkou. Služba PVGIS v nej môže zohrať dôležitú úlohu. Smernica EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie bude má byť publikovaná koncom roka 2007.