Potočnik: Verejnosť nemá prehľad o výskume

veda, výskum, janez potočnik

 

Krátka správa

Komisia 31. marca 2006 zverejnila štúdiu, analyzujúcu ekonomický a technický vývoj trhov s vedeckými publikáciami v Európe od roku 1975. Keďže ceny vedeckých časopisov sa prudko zvýšili, úmerne tomu sa znížil počet jednotlivých vedcov i knižníc, odoberajúcich tieto časopisy. Štúdia zvažuje možnosť prijatia opatrení na európskej úrovni na zlepšenie prístupu a šírenia výsledkov výskumu, ako aj archiváciu a výmenu vedeckých publikácií.

Väčšina vedeckej činnosti v Európe je financovaná z verejných zdrojov, a štúdia preto odporúča garantovaný prístup verejnosti k výsledkom takéhoto výskumu. „Je v našom záujme nájsť model pre publikovanie vedeckých výsledkov, ktorý by slúžil výskumnej excelentnosti. Sme pripravení spolupracovať s čitateľmi, autormi, vydavateľstvami a zdrojmi financovania, aby sme takýto model našli,“ uviedol komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik.

Komisia vyzýva verejnosť, aby na štúdiu reagovala, a dodala ďalšie príspevky, spojené s otázkami vedeckých publikácií. Príspevky je možné podať do 1. júna 2006. Na jeseň 2006 sa uskutoční konferencia o výsledkoch štúdie a odozvy verejnosti na jej zistenia.