Pozemková reforma musí byť prioritou, spoločne odkazujú vláde združenia

Na snímke prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Tomáš Malatinský počas 1. rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR 21. mája 2020 v Bratislave. [FOTO TASR /Jakub Kotian]

Prostriedky z EÚ na obnovu hospodárstva je potrebné použiť aj na komplexnú pozemkovú reformu, ktorej výsledkom by mali byť usporiadanie pozemkového vlastníctva na Slovensku. Odkazujú vláde zamestnávatelia, farmári a samosprávy.

(Článok bol aktualizovaný o reakciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). 

Zhodli sa na tom na spoločnej tlačovej konferencii predstavitelia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

„Chceme preto predostrieť myšlienku, že prostriedky na obnovu hospodárstva je zmysluplné použiť aj na zmazanie investičného dlhu a administratívnej záťaže v oblasti pozemkového vlastníctva, ktorého usporiadanie, efektívna evidencia a správa je predpokladom pre rozvoj ekonomiky, ochranu prírody a využitie potenciálu, ktorý je skrytý v pôde a v krajine,“ priblížil Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR.

Usporiadanie pozemkového vlastníctva navyše podľa neho výrazne zjednoduší realizovanie mnohých opatrení potrebných pre zelený reštart ekonomiky, s ktorým počíta aj vláda SR. Pripomenul, že existujúce stratégie predpokladajú usporiadanie pozemkového vlastníctva v horizonte 30 rokov.

Ekonomickým diskusiám v EÚ budú dominovať fond obnovy a nové dane

V ekonomickej oblasti bude Únia v druhej polovici roku 2020 diskutovať hlavne o fonde obnovy a téme nových európskych daní. Nemecké predsedníctvo EÚ má obidve oblasti medzi svojimi prioritami, a nové zdroje sú navyše potrebné pre financovanie záchranného balíku.

Pridávajú sa aj farmári a samosprávy

Podľa predsedu Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie Vladimíra Uhlíka súčasnú nelichotivú situáciu v oblasti evidovania pozemkového vlastníctva zažívajú takmer každý občan Slovenska, podnikateľské subjekty či samospráva.

Charakterizuje ju napríklad pretrvávajúca rôznorodosť a nízka kvalita katastrálneho operátu. Až na 50 percent územia Slovenska sa stále používajú mapy, ktoré vznikli pred približne 100 rokmi. Z tohto vyplýva množstvo konzekvencií, najmä však právna neistota a nejednoznačnosť pri evidovaní súkromného vlastníctva.

Veľké fosílne projekty obnovy nám budúce generácie neodpustia

Úvahy vlády o spaľovaní odpadov sú v rozpore s rastúcimi cieľmi, ktoré už teraz nestíhame plniť, píše JURAJ MELICHÁR. Príklad obchvatu Bratislavy podľa neho ukazuje, že veľké fosílne projekty nepomáhajú k obnove hospodárstva a mali by sa na európskej úrovni vylúčiť z podpory.

„Preto prichádzame s návrhom na komplexnú pozemkovú reformu, ktorá by mohla v čase, keď EÚ ponúka finančné zdroje primárne na zmysluplné reformy, naštartovať unikátnu obnovu katastrálneho operátu a odstrániť administratívnu záťaž spočívajúcu v extrémnej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, čím dôjde k zlepšeniu podnikateľského prostredia, podpore investícií, ekologickej udržateľnosti a revitalizácii vidieka,“ spresnil Uhlík.

„Myslíme si, že pozemková reforma by mala byť jednou z priorít vlády, lebo všetky opatrenia na revitalizáciu a využívanie krajiny, opatrenia proti dôsledkom klimatických zmien, ekosystémové služby a ďalšie činnosti súvisiace s vlastníctvom pozemkov je možné vykonávať len na majetkovo usporiadaných pozemkoch,“ zdôraznil Emil Macho, predseda SPPK.

Podľa výkonného podpredsedu ZMOS Milana Mušku by usporiadané pozemkové vlastníctvo významne pomohlo samosprávam nielen pri výbere daní z nehnuteľností, ale aj pri investíciách realizovaných v mestách a obciach.

Agrorezort: Je to naša priorita

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pod vedením ministra Jána Mičovského (OĽANO) v reakcii na tlačovku tlačovú besedu AZZZ uviedlo, že považuje pozemkové úpravy za jednu z priorít agrorezortu.

„Z tohto dôvodu, aj bez vonkajších podnetov, pracujeme na príprave možností čerpania prostriedkov z plánu obnovy Next Generation EÚ práve na projekty pozemkových úprav a na realizáciu spoločných zariadení a opatrení,“ spresnila Hrdá.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8