Práca je stále drahšia

Men at Work

Krátka správa:

Zamestnávať legálne pracovníka je stále drahšie. Celkové pracovné náklady v EÚ27 v treťom kvartáli 2007 medziročne priemerne vzrástli o 3,7%. Patria sem výdavky na mzdy, odmeny a všetky výhody poskytované zamestnancom plus odvody, ktoré platí zamestnávateľ.

Zvyšovanie pracovných nákladov približne kopíruje ekonomický rast a získava tak opodstatnenie. Najviac vyleteli pracovné náklady v nových členských krajinách (pobaltské republiky, Rumunsko, Bulharsko), ktoré stále dobiehajú  platovú a cenovú úroveň západnej Európy, najmenej v Nemecku a Fínsku:

ročný rast v % pracovné náklady spolu mzdy odvody
EÚ27 3,7 3,8 3,1
Lotyšsko 30 29,9 28,9
Litva 20,1 20,4 19,2
Poľsko 11,9 11,9 12
Maďarsko 9,1 9,3 8,5
Česko 8,4 8,7 8
Slovensko 7,1 7,2 7
Nemecko 0,9 1,5 -1

Pracovné náklady na Slovensku rástli rýchlejšie ako reálna mzda. Tá sa má v roku 2007 zvýšiť o 4,5%. Náklady pre zamestnávateľa však pokrývajú aj všetky bonusy a výhody pre zamestnancov – sporenie a poistenie zamestnancov, stravné lístky, cestovné, náklady na služobné auto, príspevky na dovolenky…